Llagostera ja disposa de bandera oficial

Fou escollida per votació popular

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui la resolució GRI/1597/2015, de 2 de juliol, per la qual es dóna conformitat a l‘adopció de la bandera del municipi de Llagostera.

En la sessió de 24 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Llagostera va aprovar inicialment la bandera municipal i va acordar que, si durant el tràmit de la informació pública del projecte de bandera no es presentava cap al·legació, aquesta aprovació esdevindria definitiva.

La proposta esmentada es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis de la corporació i la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini.

El consistori va sotmetre a votació popular la possibilitat d’escollir el disseny de la bandera oficial del municipi.

Les dues opcions de disseny que es plantejaven van ser proposades per l’assessor d’heràldica i genealogia, Armand de Fluvià, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Ambdues propostes combinaven un element vermell sobre fons blanc. La primera opció era la llagosta vermella, senyal principal, original i identificatiu de l’escut. La segona opció convertia el mateix senyal en peça i la llagosta quedava esquematitzada en forma de pal central de color vermell. Aquesta darrera opció va ser l’escollida amb 46 vots, 5 més que l’opció de la llagosta.