La Diputació de Girona tindrà 25 assessors i hi haurà un control estricte a la feina que fan

El president Pere Vila cobrarà 75.000 euros anuals

La Diputació de Girona tindrà 25 assessors, amb tasques definides i un control "estricte".

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha presentat aquest dimarts el cartipàs per al mandat i exposa que han regulat "tot allò que generava dubtes perquè quedava al llindar del que és legal".

Els assessors, dos menys que en el mandat anterior, hauran de justificar la feina i treballar físicament a la corporació.

En la mateixa línia, els partits també hauran de demostrar, any a any, que destinen la dotació econòmica a feina per a la Diputació i, sinó, hauran de retornar els diners. Segons fixa el govern al cartipàs, Vila cobrarà 75.000 euros anuals i formarà un govern amb quatre vicepresidències.

"És un cartipàs molt regulat", ha afirmat el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, que afegeix que, per primer cop, han detallat i clarificat tots aquells aspectes que durant el darrer mandat han sortit a la llum pública i han generat controvèrsia. El portaveu del govern, Albert Piñeira, ha especificat que regulen tot allò relacionat amb els assessors i càrrecs de confiança, amb les retribucions per assistències i amb el funcionament del Consell de Govern.

A la Diputació de Girona hi haurà 25 assessors, dos menys que en el mandat anterior. Segons ha especificat Piñeira, el president ha volgut "donar exemple des de dalt" i ha reduït l'estructura de presidència. Així, Pere Vila tindrà dos assessors vinculats a presidència: el cap de gabinet que tindrà una retribució anual de 55.000 euros i un adjunt que cobrarà 45.000 euros l'any.

Tots els càrrecs de confiança hauran de treballar físicament a la Diputació de Girona i justificar que treballen per a la corporació. "S'ha acabat tenir assessors que no saps ben bé quina feina fan ", ha explicat Pere Vila. El ple d'aquest dimecres aprovarà el cartipàs, que fixa les funcions i regula la feina dels assessors.

A banda dels dos càrrecs de confiança vinculats a presidència, hi haurà 23 assessors de ple, que cobraran cadascun 36.000 euros l'any de mitjana i es dedicaran a col·laborar amb els diputats, informar els municipis, seguir els actes institucionals, promoure grups de treball amb la resta d'assessors o col·laborar en l'organització dels actes. "Els assessors són necessaris per als partits però s'ha de saber quina feina fan", ha defensat Piñeira.

Els partits passaran comptes

Una altra regulació que ha fixat l'equip l'equip de govern de CiU a la Diputació de Girona és que els partits hauran de justificar, any a any, que els diners que perceben com a grups es destinen a despeses relaciones amb la corporació. El ple per al mandat 2015-2019 queda format per cinc grups: CiU, ERC, PSC, CUP i Independents de la Selva. Cada grup percebrà 1.500 euros al mes com a grup polític provincial més 500 euros mensuals per cada membre del grup polític.

Piñeria ha detallat que cada partit haurà de tenir un número d'identificació fiscal i cobrarà els diners a principis d'any. Després, haurà de dur una comptabilitat específica i justificar les despeses. "Els diners que no justifiquin, els hauran de retornar", ha afirmat el portaveu.

El cartipàs també regula les dedicacions exclusives, parcials o com es cobra per assistència. La Diputació de Girona pot tenir, com a màxim, quinze diputats amb dedicació exclusiva. Per dedicació exclusiva, el sou del president és de 75.000 euros l'any, un 5% menys que l'anterior. El dels vicepresidents de 63.000 i el dels diputats de l'oposició de 33.000 euros l'any. També estipulen una taula amb els sous de dedicacions parcials del 25%, el 50% o el 75% de la jornada.

"S'ha acabat el sistema de bestretes", ha explicat Piñeira. Això vol dir que els diputats que cobrin per assistència percebran l'import real que li pertoca per cada òrgan o comissió en la que hagi participat aquell mes, sense que es presumeixi que ho farà o es calculi una compensació entre mesos.

Les assistències s'hauran de justificar a través d'un certificat del secretari, que acreditarà la presència del diputat en qüestió. Per a aquests diputats, han fixat topalls mensuals i anuals. Així, els diputats de l'oposició podran cobrar, com a màxim, uns 24.000 euros l'any per assistències.

Un altre dels òrgans que va generar polèmica per cobrament per assistències ha estat el Consell de Govern que, segons ha explicat Piñeira, desapareix perquè les funcions les assumeix la Junta de Govern.

Quatre vicepresidents

L'equip de govern porta a aprovació del ple d'aquest dimecres un govern liderat per Pere Vila i flanquejat per quatre vicepresidents. El vicepresident primer, Miquel Noguer, assumeix promoció econòmica, administració i hisenda. La vicepresidenta segona, Eva Palau, serà responsable de territori i sostenibilitat. El vicepresident tercer, Fermí Santamaria, de cooperació local i el quart, Albert Piñeira, cultura, noves tecnologies, esports i benestar.

També han fixat qui s'encarregarà dels organismes autònoms. De promoció econòmica i Diplab, Josep Antoni Frías; del Xaloc, Jordi Camps; del Dipsalut, Josep Maria Corominas; de Semega, Carles Salgas; i del consorci de les vies verdes, Albert Gómez. En la majoria d'òrgans, Vila signa una delegació de la presidència. No ho fa, però, en el Patronat de Turisme, on mantindrà la presidència tot i que la vicepresidenta serà Marta Felip.