Girona, la ciutat gran que fa millor la recollida selectiva de residus a Catalunya

També és la que menys fracció va generar l'any passat

Girona ha estat distingida per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per la tasca desenvolupada en la gestió de la recollida de residus municipal. El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, recollirà aquest vespre els guardons per la ciutat en dues categories: menor generació de fracció resta en municipis de més de 50.001 habitants i millor recollida selectiva neta total de les quatre fraccions ordinàries conjunta en municipis de més de 50.001 habitants.
 
Enguany, per primer cop, l’ARC organitza un acte per reconèixer la feina feta pels ens locals i guardonaran els que hagin obtingut millors resultats de recollida selectiva. El reconeixement es farà a partir de les 19 h al Palau Robert de Barcelona i el director de l’ARC, Josep Maria Tost, lliurarà 31 diplomes als ens locals que hagin obtingut els índexs més alts de recollida selectiva durant el 2014 i els que hagin generat menor fracció resta.
 
L’ARC ha donat a conèixer aquest matí les Dades Estadístiques de Residus Municipals corresponents a l’any 2014. Girona encapçala el rànquing de la recollida selectiva total en els municipis grans i ha aconseguit una mitjana de 121 kg/habitant. Pel que fa a la fracció resta, Girona encapçala també el rànquing de municipis grans que han generat menys fracció resta amb 121’3 kg/habitant.
 
Durant aquest any passat, Girona ha aconseguit augmentar més d’un 57% la recollida de la fracció orgànica en relació amb l’any anterior, especialment gràcies a la implantació dels nous contenidors de recollida selectiva arreu de la ciutat.
 
A més, durant el 2014 es van recollir de manera selectiva el 45% dels residus generats, xifra que representa un increment de la recollida selectiva del 26,6% respecte l'any anterior. Aquest increment es deu a què s'ha augmentat molt el nombre de contenidors de recollida selectiva, amb un apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d'àrees d'aportació, i també del nombre de contenidors de vidre.