Les 100 empreses més grans de Girona creen 900 llocs de treball durant el 2013

Un estudi detalla que la facturació de les empreses creix un 3,2%

Les 100 empreses gironines més grans a nivell de facturació van crear 900 llocs de treball el 2013, trencant així una tendència de destrucció d'ocupació dels anys de crisi que només s'havia redreçat el 2012, quan es van generar escassament vuit llocs de treball.

L'estudi de KPMG inclou entrevistes amb empresaris i, d'aquestes, es desprèn que són conscients que la crisi ha afectat els salaris dels treballadors i que cal posar-hi remei a partir d'ara. L'estudi, fet amb les dades que les empreses entren al registre, detalla que la facturació d'aquestes cent companyies va créixer un 3,2% (amb la indústria càrnia al capdavant) però que, per contra, el marge de beneficis continua caient (-3,5%).

L'estudi que elabora per sisè any consecutiu KPMG analitza les dades que han presentat davant del registre les 100 empreses més importants a nivell de facturació de les comarques gironines. De mitjana, són empreses que van facturar el 2013 més de 83 MEUR. En total, les 100 empreses arriben a la xifra dels 8.337 MEUR. Per sectors, el 30% d'aquestes són del sector carni, el sector líder en quant a la xifra de negoci. 


Segons l'estudi, el nombre de vendes d'aquestes empreses va augmentar un 3,2% el 2013 i és el cinquè any consecutiu de creixement. No obstant això, els marges de benefici de les empreses es tornen a reduir, com ja ha passat en els darrers tres anys. Pel que fa al 2013, cau un 3,5% respecte el 2012. Per això, tot i que hi ha algunes dades positives en l'estudi del 2013, des de KMPG alerten que és clau per acabar de consolidar tendències que la xifra del resultat net comenci a créixer. 

"No podem dir si hem sortit o no de la crisi però hi ha tendències que donen seguretat de quins són els camins a seguir, tot i que però caldria que no disminuïssin els marges perquè vol dir que es ven de manera més sostenible", ha apuntat la directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès. De fet, si es compara el resultat net del 2007 amb el del 2013 està un 5% per sota.

Recuperació de l'ocupació i perspectives d'augmentar sous

Entre les dades esperançadores hi ha la de creació d'ocupació. El 2012 es va trencar la tendència de destrucció d'ocupació dels anys anteriors però va ser amb dades irrellevants ja que només es van crear vuit llocs de treball. En canvi, un any més tard, les 100 empreses més potents del territori han arribat a crear 900 llocs de treball, el que suposa un increment del 4,36 % de les plantilles que, en total, compten amb 21.469 treballadors. 

Tot i això, encara hi ha llocs de treball que són fluctuants i el cost del treballador es continua reduint (-3% el 2013), el que significa que els empleats cobren menys. L'estudi, a banda d'analitzar dades qualitatives, també fa un seguit d'entrevistes a empresaris. Segons ha detallat el responsable de KPMG a Girona, Manel Bueno, els empresaris "són conscients" que s'han reduït els costos del treballador i que "donen per descomptat" que amb la millora de l'economia aquesta situació s'ha de redreçar. 

La directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès, apunta que la voluntat dels empresaris és poder fidelitzar els treballadors (sobretot els més qualificats) oferint-los millors condicions econòmiques i també parlen de retribucions per objectius. D'altra manera, també es mostren favorables a establir convenis a nivell d'empresa i no per sector, per tal d'ajustar salaris o apujar-los en funció dels resultats de la pròpia companyia i no d'un grup d'empreses del mateix sector. 

En les mateixes entrevistes, els empresaris creuen que les tendències del 2013 pel que fa a contractacions i vendes es consolidaran i que hi ha bones expectatives respecte els mercats. De l'estudi del 2013 s'extreu que el 29% de les vendes d'aquestes empreses són a l'estranger i que, per tant, el mercat interior continua tenint molta importància. No obstant això, els empresaris mostren el seu interès per internacionalitzar-se i també per apostar per productes de valor afegit, segons apunta la directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès. 

El crèdit torna a fluir

Un altre canvi que detecten els empresaris entrevistats és que el crèdit dels bancs "deixa de ser una amenaça per convertir-se en una oportunitat". "El crèdit torna a fluir, sobretot per a empreses consolidades amb projectes importants", ha detallat Marquès. 

Això ho demostra el fet que el nivell d'endeutament de les empreses ha crescut, tant pel que fa a les familiars (+1%) com les no familiars (+6%). Aquesta situació ve donada perquè els bancs tornen a donar crèdits i les empreses hi recorren.