Salut activarà a Girona el proper 22 de juny el Codi risc de suïcidi

El 2013 es van produir a Catalunya 537 morts d'aquesta índole

L’any 2013 a Catalunya es van produir 537 morts per suïcidi, una taxa de 7,2 per 100.000 habitants. Des de l’any 2007, les morts per suïcidi superen les causades per accidents de trànsit. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) determina que el suïcidi és un problema de salut pública de primera magnitud i ha alertat sobre l’augment mundial de la mortalitat per suïcidi. S’estima que cada any un milió de persones se suïciden al món.
 
Les estadístiques no registren les temptatives autolítiques, però s’estima que existeix una raó d’1 a 20. És a dir, que hi ha 20 temptatives per cada suïcidi consumat. En general, les temptatives són més elevades entre les dones que en els homes, tot i què la mortalitat és més elevada entre els homes atès que solen utilitzar mètodes més radicals.

És un problema de salut que està entre les primeres causes de mortalitat: evitable. El 86% de les persones que han intentat suïcidar-se presenten diagnòstics psiquiàtrics, essent la depressió major el principal factor de risc del suïcidi. 
 
El Codi risc de suïcidi (CRS)
 
D’acord amb les recomanacions de l’OMS, el Departament de Salut ha prioritzat la prevenció del suïcidi. Les polítiques definides en el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 tenen com a objectiu disminuir la mortalitat, augmentar la supervivència de la població atesa per conducta suïcida i prevenir la repetició de temptatives autolítiques en els pacients d’alt risc. Per aquests motius,el Departament de Salut va començar a implantar al 2014 el Codi risc de suïcidi (CRS), que dilluns 22 de juny arriba a la Regió Sanitària de Girona (exclosa la zona de l’Alt Maresme).
 
El Codi defineix el circuit a seguir davant d’una temptativa de suïcidi. El primer avís el rep normalment el 061, ja sigui via telefònica, presencialment per una activació d’atenció, o per qualsevol altrea agent de salut. El 061 CatSalut Respon garantirà el control i el seguiment de tots els casos i realitzarà una primera enquesta, a partir de la qual es determinaran els recursos a mobilitzar segons el grau de gravetat del cas. En els casos en què hi ha una necessitat d’assistència, aquesta es dóna in situ i es trasllada el pacient a un centre hospitalari, si és necessari. El pacient ja és visitat pel psiquiatre durant el mateix ingrés. En el cas que es determini que hi ha un risc alt o moderat de suïcidi, es programarà una visita a un centre de salut mental en un termini màxim de deu dies. Si es tracta d’un menor, aquesta visita serà dins els tres dies següents. El 061 CatSalut Respon farà un seguiment telefònic proactiu post alta del pacient al cap d’un mes, per garantir que hagi acudit a la visita programada al centre de salut mental.    
 
El Codi risc de suïcidi permet:

 
  • Definir un procediment d’actuació específica urgent de tots els agents sanitaris implicats davant de la detecció d’un cas amb risc de suïcidi alt, amb l’objecte de reduir la mortalitat per aquesta causa o evitar el risc de noves conductes suïcides, amb un paper especial del 061 CatSalut Respon / SEM i de l’equip de professionals de la xarxa de salut mental.
  • Implantar un procediment homogeni d’actuació per millorar la seguretat dels pacients atesos per conductes suïcides en els serveis d’urgències hospitalàries.
  • Implantar un procediment homogeni per potenciar la continuïtat assistencial postalta d’urgències o d’hospitalització dels pacients atesos per conductes suïcides (adults i menors d’edat).
  • Assegurar el seguiment proactiu i la vinculació als centres de salut mental (CSM) dels pacients que continuen amb risc i també el seguiment longitudinal de l’atenció primària durant els primers dotze mesos posteriors a la temptativa autolítica, per prevenir-ne la repetició.
  • Assegurar, des de qualsevol punt d’atenció sanitària, a les persones amb risc de suïcidi, una atenció proactiva i adequada en funció del seu nivell de gravetat.

El fet que a la zona de la Regió Sanitària de Girona on s’implanta el CRS l’atenció a la salut mental estigui gestionada per una sola entitat, l’Institut d’Assistència Sanitària, facilita que part dels objectius que persegueix el CRS ja estiguin consolidats dins l’operativa habitual d’atenció davant una temptativa de suïcidi.

Així, les millores més evidents que comportarà la implantació del Codi a la demarcació seran el fet que l’activació del 061 CatSalut Respon garantirà el control i el seguiment de tots els casos i garantirà la continuïtat assistencial, ja que la derivació a la xarxa de salut mental s’ha de fer dins uns terminis fixats.