El Trueta implanta un programa per arribar a 120 donacions de còrnia anuals

L'extracció d'aquesta membrana ocular no és complexa però necessita molta coordinació i rapidesa

L'hospital Trueta de Girona ha començat a implementar un programa específic de donació de còrnies per arribar a 120 donants cada any. Tot i les campanyes que es fan per fomentar la donació, actualment es veu pràcticament limitada als donants multiorgànics que moren.

En els darrers cinc anys, al Trueta s'han obtingut una mitjana anual de deu donacions de còrnies, tot i que el ventall de possibles donants és més gran, ja que gairebé no hi ha límit d'edat i que, fins i tot, els pacients amb processos oncològics poden ser donants de còrnies. Només es rebutgen les donacions de persones que pateixen malalties hematològiques o les que tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o sida.

L'extracció d'aquesta membrana ocular d'un difunt és una intervenció de poca complexitat, però requereix un nivell molt alt de coordinació entre professionals de diferents unitats i serveis. Per això, una de les primeres accions que han engegat són sessions formatives a una vintena de professionals d'infermeria del Banc de Sang i Teixits, d'infermeria d'urgències i de residents de medicina de cures intensives, que han après la tècnica d'extracció de les còrnies dels ulls.

Al mateix temps, han fet tallers de simulació d'entrevistes familiars, ja que en la majoria dels casos es disposa de molt poc temps entre que la família s'assabenta de la defunció i es pot dur a terme l'extracció dels teixits. Aquest tipus de donacions ha de permetre complementar l'activitat generadora d'òrgans i teixits.


Els teixits que s'extreuen d'un donant cadàver són sobretot vàlvules cardíaques, ossos, artèries, pell i còrnies, que són reimplantats a receptors per millorar-los la qualitat de vida.

En el marc del programa també han creat un grup de treball amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO), perquè la potencialitat de donacions en oncologia gairebé representa el 50% dels casos. A més, han definit la implementació del procés de donació de còrnies dins la pràctica diària i també han editat un díptic informatiu per conscienciar de la importància de les donacions.

Cada any es trasplanten més de 1.000 còrnies a Catalunya però continua havent-hi llista d'espera. Amb el nou programa han fet una avaluació de les situacions en què es produeixen pèrdues potencials de donants a l'hospital, per identificar-les i aplicar-hi línies de millora. Un exemple és el seguiment específic dels pacients més crítics i la revisió dels sistemes d'alerta de defuncions que es produeixen en l'entorn hospitalari, tot i que només una part d'aquestes corresponen a possibles donants.

Les còrnies que s'extreuen s'envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que s'encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten.

Aquest programa s'ha posat en marxa en el context de la reorganització de la coordinació de trasplantaments del Trueta, iniciat el mes de gener amb la incorporació de la doctora Núria Masnou com a coordinadora.