ERC-MES Girona vol que l’acció social es tingui en compte en totes les àrees de l’Ajuntament

Per aconseguir-ho vol crear una primera tinença d’alcaldia d’acció social, 
ocupació i habitatge

ERC-MES per Girona s’ha fixat com a prioritat, en cas de governar, les 
polítiques en matèria social, amb un enfocament transversal que afecti
 totes les àrees de l’Ajuntament.Entre les mesures que proposa la coalició hi ha la confecció d'un estudi
 que permeti obtenir una mapa (per barris, sexe i edat) de la situació socioeconòmica (atur, composició...) de les famílies. Segons Maria Mercè Roca, es tracta "d’actuar en conseqüència desenvolupant un pla per combatre la pobresa que afecta les famílies".Per la seva banda, Ricard Calvo, número 2 de la candidatura ERC-MES per Girona ha afegit que "posarem especial atenció en la prevenció de la feminització de la pobresa i la que afecta als infants". 

D’altra banda també s’han proposat reforçar els menjadors escolars i els
 menjadors de les activitats de lleure per tal que els 365 dies de l'any es 
puguin oferir àpats als infants que ho necessiten. 

Maria Mercè Roca també ha explicat que s’han fixat com a objectius generar
 una acció conjunta amb les entitats socials per millorar l’ocupabilitat i
 generar nous llocs de treball.


En el camp de l’habitatge social, Maria Mercè Roca assegura que si governen 
n’ampliarà el parc públic. Una altra mesura de la coalició és la de
garantir l'aplicació de les clàusules socials en totes les contractacions 
públiques.


Finalment l’alcaldable republicana ha reclamat que el Consell de Cohesió 
Social es doti d'estructura i atribucions necessàries per tal que sigui una
eina útil i operativa, i es pugui reforçar l'estructura i composició dels
serveis socials bàsics i establir programes transversals entre
salut-educació-serveis socials adreçats a millorar la situació de les
famílies.