Finalitza la campanya de recollida de fracció orgànica a Sant Hilari Sacalm

S'han repartit més de 1.000 lots de reciclatge orgànic

Sant Hilari Sacalm (Selva) va posar el punt i final a la campanya de foment de la recollida de la fracció orgànica el passat diumenge, 10 de maig, en el marc d’una activitat festiva que es va celebrar a la plaça Moragues.

Durant la jornada, els veïns i veïnes de la població varen mostrar el seu interès i la seva bona disposició a aprofundir en el coneixement del reciclatge. Els veïns, a més de participar en les activitats pròpiament lúdiques que acompanyaven l’acte, com inflables, jocs gegants, el màgic Tric i la parada amb “la coca del medi ambient”, molts altres van visitar els espais dedicats a la temàtica de la campanya: el punt informatiu de l’orgànica, que va continuar repartint cubells i informant el públic, i el taller de plantada de testos amb compost.

Les xifres varen ser molt positives segons els organitzadors ja que el taller de plantada de testos, va repartir de 250 compostos, amb la maduixera de Serrallonga en què es feia servir compost de la planta de compostatge comarcal.

La campanya de foment de recollida de la fracció orgànica a la capital de les Guilleries forma part d’una de les actuacions incloses en el programa de comunicació i sensibilització ciutadanes sobre residus que promou i organitza el Consell Comarcal de la Selva de forma particularitzada a les necessitats dels municipis de la comarca. En aquesta ocasió, l’empresa d’informadors mediambientals encarregada de fer arribar els missatges a la població i al comerç va ser l’entitat local Associació Guilleries.

L’objectiu de la campanya va ser millorar la participació ciutadana i del comerç en la recollida selectiva de la fracció orgànica, alhora que es presentava el cubell reixat i la bossa compostable com la manera més idònia per separar les restes orgàniques a casa, preservar la higiene del cubell a la cuina i obtenir un bon compost.

Durant dos mesos va circular pels diferents veïnats de la vila un punt informatiu dedicat al repartiment de cubells i a informar sobre la importància de reciclar correctament les restes de menjar. Juntament amb el cubell, tots els visitants rebien un paquet de bosses compostables i un imant amb informació sobre les 5 principals fraccions de residus: fracció orgànica, resta, envasos, paper i vidre.

En total es varen instal•lar 17 punts informatius que han repartit prop de 1000 lots de reciclatge de l’orgànica

Anteriorment al contacte amb la població, aquesta mateixa campanya havia realitzat una intensa roda d’enquestes als comerços de la vila generadors de fracció orgànica, que va arribar a més de 60 establiments visitats.