Càritas incrementa un 230% les ajudes en pagar rebuts de llum, aigua i gas de gironins

L'entitat detecta un nou grup de pobresa: persones amb feina però que igualment no arriben a final de mes

"La situació no ha canviat, sinó que s'ha agreujat", ha afirmat el director de Càritas Diocesana de Girona, Ramon Barnera, que assegura que l'inici de la sortida de la crisi no es nota a les economies de les famílies en risc d'exclusió social de les comarques gironines, perquè la pobresa és "extensa, interna i crònica". Això fa que les xifres de la memòria del 2014 no parlin d'una millora sinó d'un increment de les necessitats d'ajuda.

De fet, Càritas ha hagut de dissenyar tres noves línies de treball aquest darrer any per fer front a noves necessitats. El projecte Ubuntu, grups de treball emocional i comunitari per a la inserció laboral, un nou pla de treball per a la nova presó de Figueres i un projecte per plantar cara a la pobresa energètica. Segons les dades de la memòria, el gruix d'ajuts directes que l'entitat a atorgat han servit per pagar rebuts de llum, aigua i gas o per ajudar a estalviar energia.

En total, Càritas ha destinat a ajudes econòmiques 769.853 euros, un 26,94% més que l'any anterior. La majoria d'aquests diners (110.394 euros) són per a subministraments dels habitatges. Això suposa un increment del 230% en relació al 2013. "S'ha triplicat, és un increment molt acusat", ha afirmat el secretari general de Càritas, Martí Batllori, que afegeix que aquests ajuts arriben almenys a 360 famílies.

En altres necessitats bàsiques, com pagar el menjador escolar, despeses de salut o pagar un sostre, també han incrementat els ajuts. Per a beques menjador han destinat quasi 59.700 euros, un 179% més; per a medicaments 31.167 euros, un 60%; i per a lloguer o quotes d'allotjament han destinat 75.885 euros, un 88% més.

55.750 beneficiaris

L'entitat ha beneficiat durant el 2014 55.750 persones, un 29% més que el 2013. La mitjana d'intervencions per persona són cinc i la majoria són atencions de llarga durada: el 55% són atencions que venen de l'any anterior mentre que el 45% són nous atesos. Més de la meitat dels usuaris tenen entre 25 i 45 anys. Set de cada deu són estrangers no comunitaris però continua incrementant el nombre de persones de nacionalitat espanyola que piquen a la porta de Càritas (un 22,5% davant el 20% del 2013).

El 72% dels usuaris són famílies i la majoria tenen fills (el 61%). En relació a la situació laboral dels usuaris, Batllori ha explicat que hi ha un increment de les persones que recorren a Càritas però tenen feina. En concret, el 18% dels atesos treballa però en una situació laboral "precària" que no es permet arribar a final de mes sense ajuda i el 14% tenen algun tipus d'ingrés per feina.

Més voluntaris des de l'inici de la crisi

L'increment del nombre de voluntaris no s'atura. Actualment, n'hi ha 2.242, un 3,27% més que el 2013. El voluntariat ha anat augmentant any rere any des de l'inici de la crisi. Treballen una mitjana de 5,5 hores setmanal, un total de 647.400 hores l'any.

Càritas ha invertit el 2014 6.203.802 euros per a pal·liar les conseqüències de la pobresa. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha detallat que, en la mesura de les possibilitats, sempre intenten tenir el màxim de recursos propis, que no vagin lligats a projectes concrets per tenir flexibilitat per atendre noves necessitats. Els socis i donants han aportat durant el darrer any 1.870.299 euros.