El Suprem avala la prohibició de fer nudisme a Platja d'Aro

Es desestima així el recurs interposat pel Club Català de Naturisme contra la normativa municipal

El Tribunal Suprem ha avalat que no es pugui fer nudisme a les platges de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà).

La sentència, que en confirma una d'anterior del TSJC, desestima un recurs interposat pel Club Català de Naturisme contra la normativa municipal, que multa aquesta pràctica amb sancions d'entre 150 i 300 euros.

El Suprem conclou que estar-se nu a la platja no s'empara dins el dret de "llibertat ideològica" i, per tant, diu que l'Ajuntament té plena potestat per prohibir-ho.

El Tribunal Suprem recorda, a més, que la normativa recull que les platges del municipi són "d'ús familiar" i que prohibir-hi el nudisme no és una actuació "desproporcionada o arbitrària".

Un llarg periple

El cas que ara el Suprem ha sentenciat fa gairebé sis anys que volta pels tribunals. El focus de la discòrdia va ser l'ordenança d'ús de les platges que l'Ajuntament va aprovar el 25 d'agost del 2009. El text recollia explícitament que les platges del municipi "són d'ús familiar i no s'hi permeten les activitats naturistes o d'altres que fomentin o afavoreixin el nudisme, a no ser que l'Ajuntament indiqui el contrari".

L'ordenança tipificava la pràctica del nudisme com una infracció greu i, en conseqüència, fixava multes per a aquells qui incomplissin la prohibició. Després que la normativa s'aprovés al ple, el Club Català de Naturisme la va portar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'11 de febrer del 2013, l'alt tribunal català va desestimar el recurs interposat per l'associació i va avalar la decisió de l'Ajuntament de Platja d'Aro.

Després d'aquesta primera sentència, el Club Català de Naturisme va presentar un recurs davant del Tribunal Suprem, que ara ha tancat el cercle. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Jesús Cudero, confirma la que ja va dictar en el seu dia el TSJC i, en conseqüència, conclou que l'Ajuntament de Platja d'Aro té plenes competències per prohibir el nudisme a la sorra, com així ho va decidir el ple.

Al recurs, l'associació deia que el naturisme és "una ideologia" que defensa que "anar completament despullat és convenient per a un equilibri físic i moral perfectes". L'associació criticava que, amb la prohibició, l'Ajuntament de Platja d'Aro anava en contra del dret a la "llibertat ideològica" que recull la Constitució Espanyola. Fins i tot, ho arribava a comparar amb les actituds homòfobes del govern rus.

El Tribunal Suprem ja deixa clar, d'entrada, que aquest símil és del tot "desafortunat". Dit això, la sentència entén que, amb la prohibició, l'Ajuntament de Platja d'Aro no va en contra de la ideologia naturista. Sinó que, simplement, "considera reprovable" que els qui la segueixen vagin despullats a platges que tenen la consideració de "familiars".

Competència plena

En conseqüència, la sentència indica que no tot s'inclou dins el dret de la llibertat ideològica. I per tant, el Suprem recull que l'Ajuntament de Platja d'Aro té competència plena per prohibir i multar aquells qui estiguin nus en un lloc públic, perquè això pot afectar "directa i immediatament les relacions de convivència" que regula l'ordenança de convivència municipal.

Per reforçar aquesta tesi, el Suprem també es fixa en altres prohibicions que recull l'ordenança municipal. Entre aquestes, repartir propaganda, entrar a la sorra amb animals, acampar a la platja, fer-hi foc o practicar-hi determinats esports.

"En tots aquests casos, inclòs el nudisme, no es discrimina el ciutadà per les seves circumstàncies personals o perquè es vulgui impedir l'exercici legítim d'un dret", recull la sentència. I afegeix: "Sinó que, simplement, es restringeixen certes activitats amb l'objectiu clar d'assegurar una convivència pacífica".

Per aquests motius, el Tribunal Suprem rebutja tots i cadascun dels arguments del Club Català de Naturisme, desestima el recurs interposat per l'associació i confirma plenament l'anterior sentència dictada pel TSJC. A diferència de l'alt tribunal català (que no imposava costes) aquí el Suprem sí que ho fa, obligant el Cub Català de Naturisme a assumir-les fins a un màxim de 4.000 euros.

Nova ordenança

Durant el temps que l'afer ha estat voltant pels tribunals, es dóna el cas que l'Ajuntament de Platja d'Aro ha aprovat una nova ordenança de civisme. El text inclou també tot allò que fa referència a les platges, actualitzant la normativa del 2009.

Segons recull l'ordenança, aprovada tot just la setmana passada, "es prohibeix fer nudisme en aquelles platges on aquesta pràctica no estigui senyalitzada com a autoritzada". En cas d'incompliment, es considera una infracció lleu i es multa amb sancions d'entre 150 i 300 euros.