Entitats ecologistes presenten al·legacions al PRUG de les Illes Medes

Denuncien que es permetran massa immersions i que l'espai natural es vol convertir en un parc subaquàtic

L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i la IAEDEN-Salvem l'Empordà han presentat al·legacions al Pla rector d'ús i gestió (PRUG) de l'àrea protegida de les Illes Medes. Les dues entitats demanen al Govern que ajorni l'aprovació de la modificació d'aquest pla i que en tramiti un de nou perquè considera que aquest espai natural pot acabar convertir en un parc subaquàtic.

Els ecologistes argumenten que hi ha espècies que estan en regressió i que una major activitat subaquàtica a la zona seria perjudicial. Per tant, demanen que per conservar el patrimoni natural de l'espai el que cal fer és tot el contrari: reduir la pressió d'aquestes activitats.

Les dues entitats ecologistes han valorat positivament la millora de qualitat de molts hàbitats i espècies que evidencien els informes científics que acompanyen la memòria d'aquest pla. Tot i a això, apunten que el sistema a les Medes "està en recuperació, però no recuperat". 


Tot i aquesta millora, també asseguren que aquests informes evidencien que hi ha espècies, hàbitats i espais en regressió. Segons els ecologistes, els informes científics relacionen aquesta regressió amb l'excés de pressió causada per activitats subaquàtiques. Per tant, demanen que si veritablement el PRUG s'ha de modificar per preservar i millorar l'estat de conservació del patrimoni natural d'aquest espai cal disminuir la pressió de les activitats subaquàtiques. 

No volen tantes immersions

Les dues entitats han recordat que en anys anteriors s'arribava a unes 60.000 immersions anuals a les Medes, amb un màxim diari de 450 immersions. Amb la modificació del PRUG, es vol permetre unes 77.000 immersions, sense límit diari, i només s'estableix que no hi poden haver més de 45 submarinistes simultàniament. És a dir, es permet fer diversos torns de 45 submarinistes en un dia.

A més a més, alerten que aquest nou PRUG també augmenta significativament el nombre de zones d'immersió, doncs s'augmenta el nombre de boies. En el PRUG vigent hi ha un total de 12 boies d'amarrament i, amb la modificació, s'amplia a 16 (un 33% més).

Les dues entitats han alertat que no marcar un límit diari d'immersions suposa un "risc" ja que durant els mesos d'estiu la pressió sobre el sistema subaquàtic assolirà uns valors mai vistos sota el règim de llicències actual. "Aquesta pressió puntual i molt intensa podria provocar, en superar-se la capacitat de càrrega, efectes irreparables sobre l'ecosistema com ara la pèrdua d'espècies o la degradació d'hàbitats fins més enllà de la seva capacitat de regeneració natural", recullen les dues entitats en un comunicat. 

Així mateix, apunten que l'administració no ha estat capaç de regular i controlar amb la normativa vigent a la mà l'activitat d'empreses homologades per fer immersions. Per això, consideren que és "totalment impossible" tancar una boia en cas que en dos mesos s'hagi exhaurit el nombre de llicències i, per tant, consideren que la normativa és "una vegada més paper mullat" i que les conseqüències de l'activitat humana les acabarà patint l'ecosistema de la zona. 

Per tot plegat, demanen al Govern que ajorni l'aprovació d'aquesta modificació, que tramiti un nou PRUG que tingui "com a objecte real" la conservació i preservació dels espais naturals i que tingui en compte les propostes de les dues entitats formulades a les al·legacions.