La Generalitat crearà al juny una reserva de boscos

La intenció és preservar-los intactes i es deixar que creixin de manera natural

La Generalitat crearà una reserva de boscos que es preservaran intactes i creixeran de manera natural. Aquesta xarxa de boscos s'estendrà arreu del país, no s'hi podrà fer cap mena d'activitat silvícola i també es mirarà que la petjada humana sigui la menor possible.

De moment ja se n'han identificat 154, que en total sumen 2.270 hectàrees. La majoria són boscos mitjans -d'entre 5 i 25 hectàrees- que ja es troben dins de parcs naturals i altres espais protegits. Hi ha fagedes, alzinars, rouredes o pinedes. Des d'ara i fins al juny la llista s'ampliarà amb l'objectiu d'incloure, com a mínim, un exemple de cadascun dels boscos més representatius de Catalunya. Dins la reserva també n'hi haurà de privats.

La nova reserva de boscos que naixerà aquest estiu serà pionera arreu de la Península Ibèrica. El projecte, precisament, és hereu d'un altre que la Generalitat va engegar l'any 2008. Aleshores es va fer un primer inventari dels boscos madurs i singulars que hi ha arreu de Catalunya. Ara, allò que es vol és fer un pas més i preservar al màxim els habitats forestals més representatius del país.


Per això, tots aquells boscos que s'incloguin dins la nova reserva es deixaran créixer de manera natural. És a dir, no s'hi podrà fer cap mena d'activitat silvícola (com ara talar arbres per fer-ne fusta). Els boscos es preservaran intactes i, en la mesura que es pugui, també s'intentarà que la petjada humana sigui la menor possible.

Segons explica el director general de Medi Natural, Antoni Trasobares, això no vol dir que se n'hi prohibirà l'entrada. Però sí que aquells qui hi passegin han de ser conscients del valor que tindran aquests boscos. "Caldrà que siguin respectuosos i que no en malmetin el sotabosc", ha precisat el director general.

El projecte per crear la nova reserva de boscos té dues fases diferenciades. Aquest abril, ja se n'ha completat la primera. De moment, s'han estudiat els 292 boscos que es van incloure dins l'inventari del 2008. Entre d'altres se n'ha analitzat l'evolució històrica, el tipus d'arbres que hi creixen, la situació geogràfica o l'empremta que hi ha deixat l'home al llarg dels darrers anys.

D'aquest llistat, s'han escollit 154 boscos (que sumen 2.270 hectàrees) perquè formin part de la futura reserva. La majoria són boscos mitjans -ocupen entre 5 i 25 hectàrees- que ja es troben dins de parcs naturals i altres espais protegits.

Per demarcacions, a les comarques gironines hi ha 38 boscos que sumen 540,50 hectàrees; al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, 27 boscos amb un total de 362,07 hectàrees; a Lleida i a l'Alt Pirineu, 55 boscos que en conjunt s'estenen al llarg de 1.017,29 hectàrees, i a les comarques de Barcelona, 34 boscos que sumen 351,27 hectàrees.

La comarca que té més hectàrees -i més boscos- que formaran part de la futura xarxa és el Pallars Sobirà (amb 25 boscos i 535,47 hectàrees). Per contra, hi ha fins a vuit comarques que no en tenen cap d'inclòs a la xarxa (l'Anoia, el Baix Camp, el Maresme, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Tarragonès i l'Urgell). Tot i la seva densitat de població, el Gironès i el Barcelonès tenen un bosc cadascuna que formarà part de la futura reserva (de 5,08 i 3,18 hectàrees respectivament).

Més hectàrees i més hàbitats

Entre d'altres hi ha fagedes, alzinars, rouredes o pinedes (tant de pi roig com negre). Però la llista es vol engruixir encara més. No només en número d'hectàrees, sinó també en tipus d'hàbitats forestals. De fet, la intenció és que la reserva inclogui, com a mínim, un exemple de cadascun dels boscos més representatius de Catalunya (n'hi ha fins a una trentena).

Per això, des d'ara i fins al juny, s'entrarà en una segona fase del projecte. Allò que es farà serà analitzar aquells boscos titularitat de les Diputacions, d'altres organismes i -fins i tot- de propietaris privats amb l'objectiu d'anar fent créixer la reserva. Un cop això s'enllesteixi i es tingui damunt la taula el llistat definitiu, la Generalitat crearà la nova xarxa de boscos que es preservaran intactes i que es deixaran, única i exclusivament, a la seva evolució natural.