Es destinaran més de 8 milions a les expropiacions pel desdoblament de la C-260 a Vilatenim

El projecte preveu desdoblar l'últim tram pendent de la via entre Figueres i Roses

El Govern ha aprovat aquest dimarts la despesa de 8,1 milions d'euros destinada a les expropiacions que comportarà el desdoblament de la carretera C-260 al nucli de Vilatenim, al terme municipal de Figueres. Es preveu que els treballs comencin el mes de setembre vinent amb l'execució dels dos nous vials urbans al sud i al nord de Vilatenim i tindran una durada de 15 mesos.

Aquesta partida sufragarà l'expropiació d'unes 13 edificacions, un tràmit necessari per poder realitzar l'obra. Recentment, es van adjudicar les obres per un import de 8,8 milions d'euros, de manera que la inversió global de l'actuació suma 17 milions d'euros.

La C-260, que uneix Figueres i Roses, registra una mitjana anual d'entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia i pot arribar als 43.000 durant el mes d'agost. El desdoblament pretén resoldre els problemes de congestió que es produeixen en aquest tram d'entrada a la ciutat de Figueres, amb l'execució d'una via amb les característiques adients de capacitat i seguretat, i amb respecte a l'entorn urbà. El tram que es desdoblarà al nucli de Vilatenim té una longitud de 750 metres i és l'últim que queda per desdoblar la carretera.


L'actuació preveu el desdoblament del tram de la C-260 des de l'enllaç amb la carretera N-II fins a la rotonda de Vilatenim, on s'inicia el tram que ja té quatre carrils. El tronc central estarà format per dos carrils de 3,20 metres amb voral interior d'1 metre i voral exterior d'1,5 metres. La mitjana formada amb barreres rígides de formigó tindrà 1,6 metres. A cada costat del tronc, es formaran unes calçades laterals separades del tronc amb un espai enjardinat delimitat per vorades. L'obra inclourà la construcció d'una passera sobre la carretera per a vianants.

A més del desdoblament de la C-260, l'actuació comportarà la construcció de dos vials urbans propers, el sud i el nord. El vial sud serà paral·lel a la C-260 i servirà per connectar més directament Figueres i Vilatenim. El vial nord serà sensiblement perpendicular a la C-260 i paral·lel a l'N-II i permetrà donar continuïtat a la calçada lateral nord del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim.