S'adjudiquen les obres de desdoblament de la C-260 a Vilatenim

Els treballs duraran un any i tres mesos i començaran el proper setembre

Mitjançant un comunicat, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat que el proper mes de setembre començaran les obres de desdoblament de l'últim tram de la C-260. Es tracta d'un tram de 750 metres de longitud, al seu pas pel nucli de Vilatenim i que s'han adjudicat a la unió temporal d'empreses formada per Copisa Constructora Pirenaica i Obras, Pavimentos e Instalaciones.

Els treballs s'iniciaran amb la construcció dels dos nou vials urbans al sud i al nord de Vilatenim. L'objectiu és resoldre els problemes de congestió que es produeixen en aquest tram d'entrada a la ciutat de Figueres. La C-260, uneix Figueres i Roses, registra una mitjana anual d'entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia i pot arribar als 43.000 vehicles al dia durant l'agost. La nova carretera desdoblada anirà des de l'enllaç amb l'N-II fins a la rotonda de Vilatenim.

El tronc central de la via estarà format per dos carrils de 3,20 metres amb voral interior d'un metre i voral exterior d'1,5 metres. La mitjana estarà formada amb barreres rígides de formigó d'1,6 metres. A cada costat del tronc es faran unes calçades laterals que estaran separades amb un espai enjardinat d'1,6 metres delimitat per vorades. Les calçades laterals tindran sis metres d'amplada, 4 corresponen al carril de circulació i 2 per aparcaments. Al costat de la calçada lateral es formaran les voreres.

D'altra banda es construirà una passera sobre la carretera per possibilitar que els vianants puguin travessar la via. Aquesta passarel·la, de 24 metres de longitud i 3,6 d'amplada, es farà a continuació del carrer Baladres, a prop de la rotonda final. El paviment serà part fusta part sintètic. A cada costat s'instal·laran rampes i escales.

Dos vials urbans

A més del desdoblament, l'actuació també inclou la construcció de dos vials urbans: el Vial Sud i el Vial Nord. El sud, discorrerà paral·lel a la C-260 a tocar del riu Manol i servirà per connectar directament Figueres amb Vilatenim sense haver de passar per l'enllaç actual de l'N-II, evitant així que es congestioni més la nacional. Disposarà de dos carrils de tres metres i un aparcament de dos metres a més d'un carril bici de dos metres.

D'altra banda, el vial nord passarà perpendicular a la C-260 i paral·lel a l'N-I. Permetrà donar continuïtat a la calçada nord del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim i tindrà una longitud menor que el sud, de 240 metres. Serà d'un sol carril de quatre metres i una vorera de dos metres.