El Bisbat de Girona cedeix l'ús de part del monestir de Sant Esteve a l'Ajuntament de Banyoles

El conveni de cessió tindrà una vigència de 25 anys

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, i l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, han signat aquest dilluns el conveni de cessió per part del Bisbat de Girona de l'ús de diferents espais del monestir de Sant Esteve a l'Ajuntament de Banyoles.

L'objectiu és que l'immoble sigui gaudit per la ciutadania i que s'utilitzi per fer-hi actes relacionats amb l'estudi, promoció i gaudi dels valors patrimonials, històrics, culturals i artístics que posseeix el conjunt del monestir, així com també per dur-hi a terme activitats culturals i cíviques com ara, per exemple, la Biennal del Pessebre Català, que en la seva quinzena edició s'ha celebrat a l'església del monestir i ha estat visitada per més de 14.000 persones.

A la cessió d'espais s'hi inclou l'església del Monestir de Sant Esteve, el claustre del Monestir de Sant Esteve, l'Horta de l'abat, el pati tancat, la sala de l'Arqueta, la sala de la banda de migdia del Claustre, la sala dels pessebristes, la sagristia, i el cancell o vestíbul. Cada un d'aquests espais es cedeix per a uns usos i amb unes condicions determinades.

Aquest conveni tindrà una vigència de 25 anys, a comptar des de la seva signatura d'aquest dilluns. Es renovarà per períodes d'un any de forma tàcita si cap de les dues parts no preavisa en un termini de 2 mesos d'antelació.

El Bisbat de Girona és propietari dels edificis del conjunt del Monestir de Sant Esteve de Banyoles, els quals gaudeixen de valors religiós, patrimonial i cultural inherents. Tanmateix, en els darrers anys, el Bisbat de Girona i diferents administracions públiques, com el mateix Ajuntament de Banyoles, han destinat part dels seus recursos a la rehabilitació de diferents espais del Monestir de Sant Esteve. En concret, des de l'any 2012 i fins a l'any 2015 s'han aprovat diferents convenis de col·laboració per al finançament del Projecte de rehabilitació de la coberta de l'església del Monestir de Sant Esteve. També s'han fet actuacions municipals consistents en l'acondicionament de la sala de l'Arqueta i l'accés al Monestir, entre d'altres.