Un estudi detecta que dos de cada tres gironins majors de 50 anys tenen sobrepès

La investigació científica MESGI50 vol descobrir factors de risc que influeixin en l'envelliment

L'estudi de maduresa i envelliment satisfactori MESGI50 ha detectat que dos de cada tres gironins majors de 50 anys tenen sobrepès o obesitat.

Aquesta investigació científica fa enquestes d'hàbits i estat de salut a una mostra de 3.295 persones amb l'objectiu de recopilar dades que permetin, al llarg del temps, descobrir factors de risc que influeixin en l'envelliment.

Totes les dades es posaran en una base de dades a la qual els científics i investigadors tindran accés per poder formular hipòtesis i fer treballs de camp.

Els resultats de la primera enquesta, que es va fer l'any 2013, permeten començar a detectar alguns problemes a abordar, com ara que el 59% pateix dolor moderat de forma habitual.

L'estudi

El 59% de ciutadans de la demarcació de Girona de més de cinquanta anys pateix dolor moderat de forma habitual. Aquesta és una de les dades proporcionades per la primera onada de l'estudi sobre Maduresa i Envelliment Satisfactori a les comarques gironines (MESGI50), que duen a terme Dipsalut i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Ara s'està començant la segona onada de l'estudi. Una de les novetats respecte l'anterior, és que es podrà creuar la informació sorgida de les entrevistes amb les dades clíniques dels enquestats.

L'estudi MESGI50 busca conèixer quines són i com canvien les circumstàncies vitals dels ciutadans de la demarcació de Girona a partir dels 50 anys. Es pretén veure els efectes que els factors socials, econòmics, ambientals, psicològics i els estils de vida tenen sobre la seva salut. L'objectiu final és disposar d'informació científica que permeti ajustar les polítiques i accions que es duen a terme en l'àmbit de la salut pública per tal que siguin més eficaces i aconsegueixin millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les comarques gironines de mitjana i avançada edat.

El treball de camp de la primera onada del MESGI50 es va fer l'any 2013. En total, van fer entrevistes en profunditat i proves físiques a 3.295 persones que tenen més de 50 anys de 2.065 habitatges de 28 municipis de les comarques gironines. Van triar una mostra representativa del total de la població de la demarcació.

Als participants els han demanat informació sobre el nivell educatiu i econòmic, la situació familiar i la relació amb parents i amics, l'estat de salut, els hàbits de vida, les feines exercides, les hospitalitzacions o la freqüència de visites als dispositius d'atenció sanitària. També els hi van preguntar si existien dolències que els limitin, si compten amb l'ajuda de cuidadors professionals, sobre el seu grau de satisfacció amb la vida o sobre si senten dolor de manera habitual.

Actualment està depurant i validant les dades resultants d'aquesta primera onada d'entrevistes. El bolcat de la informació ja ha permès disposar d'alguns resultats descriptius preliminars. El 23% dels entrevistats considera que la seva salut és excel·lent o molt bona. El 40% pensa que és bona. I el 37% considera que és passable o dolenta.

Josep Garre, investigador principal del MESGI50, ha explicat que algun d'aquests indicadors ja marquen què cal fomentar entre la població major de 50 anys perquè tinguin un envelliment més saludable. Per exemple. el 38% afirma que pateix algun problema de salut crònic. El 36% manté un pes dins la normalitat, el 36,3% té sobrepès i el 24,5% pateix obesitat.

Un altre d'aquests indicadors és que el dolor preocupa al 32,4% de les persones de 50 i més anys; d'aquests, el 16% pateix dolor lleu, el 59% dolor moderat i el 26% dolor greu. El 10% ha estat hospitalitzat el darrer any; la mitjana de dies d'hospitalització va ser de 9,3 dies i la mitjana del nombre de visites anual als dispositius d'atenció sanitària va ser de 4,7.

Aquest 2015 es duu a terme una segona onada d'entrevistes i proves físiques a les mateixes persones. Es tracta de saber com han evolucionat en aquests dos anys; com van canviant les seves circumstàncies vitals i quins són els factors causals d'aquest canvi. En aquesta ocasió, a les proves físiques, se'ls afegeix una espirometria (per determinar la capacitat pulmonar).

Una novetat important respecte l'entrevista de l'any 2013 és que se sol·licita als participants si autoritzen creuar les dades de l'entrevista amb les seves dades clíniques, que consten al Servei Català de la Salut, que s'incorporaran de forma totalment anònima. L'objectiu és poder conèixer l'efecte que diverses malalties poden provocar en la qualitat de vida de les persones durant el procés d'envelliment.

Incorporar les dades clíniques

Les dades clíniques incloses en els registres dels proveïdors del Servei Català de la Salut inclouen informació sobre les malalties, les proves mèdiques i els tractaments farmacològics, així com de les intervencions quirúrgiques i els ingressos hospitalaris. Aquesta informació és de molta utilitat per la recerca biomèdica perquè inclou dades d'elevada qualitat que seria molt difícil obtenir mitjançant un sistema tradicional cara a cara. La demarcació de Girona serà el primer territori dels participants al projecte europeu SHARE que complementarà les entrevistes i les proves físiques amb la informació de les històries clíniques.

Les dades resultants del MESGI50 s'aniran indexant a la base de dades del projecte Share. Només investigadors acreditats (de qualsevol camp de coneixement) podran consultar-la per tal de dur a terme les seves recerques. A més, està previst que, a partir del mes de maig, la informació de les comarques gironines es pugui comparar amb la d'altres territoris europeus participants al projecte.

"Fer el seguiment de la mostra representativa de persones al llarg dels anys permetrà establir relacions causa-efecte, conèixer els factors que influeixen clarament en la qualitat de vida de les persones", ha afirmat Garre. El vicepresident primer del Dipsalut, Josep M. Corominas, ha destacat que aquesta informació servirà per "definir les polítiques, les accions que cal implementar des de Dipsalut i des dels municipis per ajudar a millorar les condicions en què els ciutadans de les comarques gironines envelleixen". Secundí López-Pousa, també investigador de l'estudi, ha apuntat que, amb el MESGI50, es passa de la recerca lligada a la patologia a la relacionada amb la prevenció, perquè busca la informació que permeti treballar per a reduir els factors de risc de desenvolupar les patologies.

Dipsalut finança l'estudi MESGI50 (340.000 euros per la segona onada). El duen a terme investigadors de la Unitat de Recerca de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona i del grup de recerca en Envelliment, Discapacitat i Salut de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).