La Diputació de Girona tanca el 2014 amb un superàvit de 5 MEUR

Els destinarà a inversions sostenibles

La Diputació de Girona destinarà 5 milions d'euros (MEUR) del romanent de tresoreria del 2014 a inversions financerament sostenibles. Aquestes inversions municipals han d'estar relacionades amb vies públiques, sanejament i abastament d'aigües, recollida i tractament de residus, enllumenat, parcs i jardins, medi ambient, patrimoni historicoartístic, millora d'estructures agropecuàries, indústria, energia, comerç, promoció turística, recursos hidràulics, carreteres, camins, investigació científica, gestió del patrimoni o societat de la informació.

El requisit principal és que la inversió permeti acomplir els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic durant l'execució, manteniment i liquidació dels treballs. A més, el ple de la corporació d'aquest dimarts també ha aprovat una modificació de crèdit de 550.000 euros, dels quals 350.000 seran per cobrir desperfectes produïts per aiguats o emergències i la resta, 200.000, per a noves tecnologies.

PIF a Palamós

Al final del ple, la presidenta del grup socialista i alcaldessa de Palamós, Maria Teresa Ferrés, s'ha adreçat al ple per explicar que l'Estat s'ha compromès a desencallar l'autorització per declarar el port de la població punt d'entrada de ciutadans provinents de països de fora de l'espai Schengen. Ferrés ha agraït la col·laboració de la Diputació al llarg del temps que han reivindicat aquest permís perquè havia aprovat mocions instant a aconseguir-ho.

Tot i això, Ferrés ha exposat que només s'ha aconseguit "un 50%" de la reivindicació gairebé històrica del territori però falta l'altra meitat que ha de servir per convertir el port de Palamós en un punt potent en el trànsit de mercaderies: aconseguir tenir un Punt d'Inspecció Fronterera (PIF) per a mercaderies destinades al consum humà.

El president de la Diputació, Joan Giraut, ha recollit la demanda de Ferrés i s'ha compromès, en nom de l'equip de govern de CiU, a continuar al costat de la població per aconseguir que la petició sigui una realitat "el més aviat possible".

Cap a la futura hisenda catalana

D'altra banda, el ple ha aprovat l'acceptació, a l'organisme autònom XALOC (Xarxa Local de Municipis Gironins), de la delegació de l'Agència Tributària de Catalunya per recaptar en via executiva ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic de la Generalitat. El fet que XALOC pugui cobrar impostos en executiva de la Generalitat (com també podran fer els altres organismes de gestió tributària de la resta de diputacions catalanes) té el seu origen en el conveni marc del 2012, que marcava la intenció de col·laboració de les quatre diputacions amb la Generalitat, i en el conveni signat el 30 d'abril del 2013, en què apunten a la creació de la futura hisenda catalana, batejada com a Tributs de Catalunya.

Un cop la delegació sigui aprovada per tots els organismes recaptadors, caldrà signar el conveni definitiu, com també un protocol, per poder habilitar la recaptació en executiva dels ingressos de la Generalitat. Seran actuacions que es faran per delegació de la Generalitat. Actualment, la recaptació en executiva la fa la mateixa Generalitat o l'Estat. D'altra banda, XALOC també està fent la recaptació en executiva a prop 130 ajuntaments gironins.

Entrada al XAL

El ple de la Diputació ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració per impulsar, conjuntament amb les altres diputacions catalanes, el servei públic de comunicació local mitjançant la XAL.


Noguer ha destacat que "la intenció de la Diputació es formar part del consell d'administració de la XAL juntament amb les altres diputacions". El vicepresident ha puntualitzat que l'acord és "més aviat un protocol d'intencions que un conveni" i que la voluntat de la Diputació és sobretot "fomentar la comunicació local en l'àmbit català".