La prohibició de fer foc en terrenys forestals sense autorització s'inicia diumenge

Els pagesos només hauran de fer un únic tràmit al seu ajuntament per poder fer cremes controlades

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha informat que diumenge que ve, 15 de març, comença el període de prohibició de fer foc en terrenys forestals sense autorització que es mantindrà fins al proper 15 d'octubre. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals durant l'època de més risc.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Nou model d'obtenció de permisos

El cos d'Agents Rurals té en marxa una campanya informativa adreçada als diferents ajuntaments per explicar les condicions per poder-se acollir al nou model d'obtenció de permisos. La normativa preveu aquesta possibilitat només per a l'eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d'olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts). La resta de sol·licituds d'activitats amb risc d'incendi han de seguir un tràmit administratiu individual, tal com es feia fins ara.

Per poder implantar aquesta modalitat d'autorització col·lectiva, cal la implicació de l'ajuntament de cada municipi. D'aquesta manera, els pagesos només han de fer un únic tràmit al seu ajuntament i així s'estalvien desplaçaments posteriors a la capital de la comarca.

Aquesta modalitat d'obtenció de permís suposa una millora en la qualitat del servei; simplifica els tràmits administratius; agilita molt el procés d'autorització per poder cremar, i alhora garanteix el compliment de les condicions i mesures per evitar incendis forestals, segons ha destacat el Departament.

Aquest 2015, des de l'1 de gener i fins avui hi ha hagut a Catalunya 68 incendis forestals, que han cremat 24,39 hectàrees forestals.