La Generalitat engega una prova pilot a Girona per trencar jerarquies entre funcionaris

L'objectiu és fer més àgil l'administració

Reduir paperassa, apropar la Generalitat al ciutadà i desdibuixar jerarquies que, a vegades, fan que les idees de base es quedin en un calaix. A grans trets, aquests són els objectius del programa Gir-Innova, que el Govern ha impulsat i que ara es concreta en una prova pilot que s'inicia a Girona.

El projecte vol implicar més el funcionariat a l'hora de proposar millores. En definitiva, com concreta Rodeja, es tracta de "trasbalsar l'estructura i la jerarquia actual", sovint massa encorsetada, i donar més veu a tot el personal, "ja que són ells qui, amb el seu dia a dia, poden proposar maneres de fer millor la feina, perquè són els qui la coneixen més bé".

La prova pilot del Gir-Innova s'estructura al voltant d'una intranet on el personal de la Delegació del Govern (en total, 900 treballadors) podrà fer-hi totes les propostes que considerin adients. La pàgina web, a la que s'ha donat el nom de Canal Innovació, permetrà en definitiva "generar un nou sistema de treball més permeable a l'hora d'introduir canvis, i fer més flexibles una organització, la de la Generalitat, que és com un elefant", explica la cap del servei de Règim Interior.

La prova pilot durarà sis mesos i, apart de posar en servei la nova intranet, també inclou altres accions, com ara tallers participatius entre el personal. "Allò que volem és que el funcionari, des del seu mateix lloc de treball, disposi d'un sistema que li permeti llançar idees amb voluntat d'innovar", explica Assumpta Rodeja.

Quatre reptes de millora

D'entrada, els ideòlegs del Canal Innovació ja han definit quatre reptes de millora, tant de cara al ciutadà com també d'organització interna. Dins el primer grup es troben els objectius de reduir burocràcia a l'hora de fer tràmits, acostar-se més al ciutadà -"personalitzar-lo", precisa Rodeja- o donar a conèixer portes enfora tot allò que es fa des de la Delegació. Dins el segon, "crear estructures més transversals, que acabin amb la rigidesa que a vegades existeix", indica la cap del servei.

Un cop acabi el mig any que dura la prova pilot, es passarà balanç del programa Gir-Innova, amb la voluntat que el sistema s'estengui arreu de Catalunya. El delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, subratlla que la Delegació es convertirà en "motor d'innovació" i que un dels objectius principals del projecte és, precisament, aconseguir "que tots els treballadors s'hi impliquin, perquè precisament ells són els qui coneixen millor que ningú la feina que fan".

En un únic edifici

Casadesús també explica que, precisament, el fet que s'hagi escollit la Delegació del Govern a Girona per tirar endavant la prova pilot no és banal. De fet, des de fa cinc anys, la ciutat és pionera a l'hora d'acollir en un únic edifici (el del Santa Caterina) tots els serveis que ofereix la Generalitat al territori.

Aquest model, a més, també ha permès optimitzar recursos. Assumpta Rodeja precisa que, d'ençà que es va inaugurar el complex de Pompeu Fabra, s'han estalviat fins a 10 milions d'euros (MEUR) en lloguers d'edificis, gestió de personal o tràmits burocràtics, entre d'altres. A més, també s'ha aprofitat millor el parc de vehicles de què disposa el personal.