Blanes envia requeriments a cinc bancs que tenen pisos buits des de fa més de dos anys

És el pas previ abans d'iniciar el procés per multar les entitats, que tenen dotze immobles tancats al municipi

L'Ajuntament de Blanes ha enviat requeriments a cinc bancs que ha detectat que tenen pisos buits al municipi. El consistori ha fet una anàlisi acurada per determinar quants dels 300 pisos que sap que estan desocupats són propietat de bancs i també determinar si fa més de dos anys que estan tancats.

Finalment, ha detectat que hi ha dotze immobles en aquesta situació i ha enviat requeriments als bancs demanant que els cedeixi els pisos per a lloguer social. Les entitats tenen un mes per respondre i, si no ho fan, el consistori iniciarà el procés per multar-los. Les sancions màximes arriben als 900.000 euros tal i com estableix la Llei d'Habitatge. Altres municipis com Girona ja han enviat multes.

En els últims mesos l'Ajuntament de Blanes (Selva) ha estat documentant i verificant el cens de pisos buits que hi ha al municipi, amb l'objectiu de destriar quins d'ells pertanyen a entitats bancàries i quins són propietat de particulars. A Blanes hi ha 300 pisos buits, dels quals 69 estan en mans de bancs. 

Després de diverses comprovacions a través dels comptadors d'aigua i també d'inspeccions in situ per part de la Policia Local, l'ajuntament ha determinat que hi ha un total de setze pisos que fa més de dos anys que estan buits. D'aquests, quatre estan ocupats i dotze buits. 

L'ajuntament va aprovar per ple el gener del 2014 multar els bancs que tinguessin pisos buits des de fes més de dos anys i que no volguessin cedir a lloguer social. Per això, ha posat fil a l'agulla i un cop ha tingut la diagnosi del parc d'habitatges buits en mans de bancs ha enviat els primers requeriments a les cinc entitats a qui pertanyen els immobles.

En els requeriments s'ofereix a les entitats bancàries l'alternativa de poder cedir els pisos a l'ajuntament per tal de destinar-los a lloguer social i dóna un mes de termini a les entitats perquè responguin. També se'ls adverteix que la desocupació permanent dels habitatges constitueix una infracció tipificada com a molt greu a la Llei d'Habitatge, amb sancions que poden arribar fins a 900.000 euros. 

Si els bancs no responen o no cedeixen els pisos, el consistori adverteix que iniciarà el procés sancionador. Inicialment pot enviar fins a tres multes coercitives i, si no hi ha resposta, es pot passar a les sancions. En cas que els bancs puguin demostrar que els pisos estan ocupats, tenen deu dies per enviar la documentació. Blanes se suma així a l'iniciativa d'altres consistoris com el de la capital gironina que ja ha enviat les primeres multes a dos bancs que no han cedit pisos buits. 

Les ajudes del 2014

Aquestes dades s'han donat a conèixer durant la reunió de la Taula Local pel Dret a l'Habitatge. En el transcurs de la trobada el consistori també ha informat d'altres aspectes relacionats amb l'habitatge a la població al llarg del 2014. 

Entre d'altres, destaca que l'any passat es van tramitar 1.374 expedients de persones que no podien pagar factures de llum, gas i aigua. El consistori va destinar 81.000 euros per ajudar aquestes famílies. 

El consistori també ha tramitat 317 expedients per ajudar a famílies amb pocs recursos a pagar el lloguer. D'aquests, 27 expedients corresponen al programa municipal, amb un import total d'ajuts de més de 5.800 euros. La resta els ha assumit l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

D'altra banda, a través del Pla d'aliments s'ha ajudat 854 famílies (2.354 beneficiaris), en alimentació infantil hi ha hagut 45 beneficiaris en complements de beques i 63 beneficiaris en el programa Salut i Crisi de Càritas, mentre que al programa d'Alimentació de Vacances Escolars (esmorzar i dinar) hi ha hagut 44 beneficiaris. Per últim, un total de 1.743 persones s'han beneficiat del programa Higiene inclòs al programa Salut i Crisi de Creu Roja, a través del repartiment des kits amb productes bàsics.