165 gironins que deuen diners a l'ajuntament s'acullen a fer treballs en benefici de la comunitat

Acumulaven 181.000 euros d'impagaments

Un total de 165 gironins s'han acollit durant el 2014 a l'opció de canviar deutes per treballs en benefici de la comunitat. L'Ajuntament de Girona va rebre 235 sol·licituds però 70 persones van quedar excloses. De les 165 restants, un total de 102 ja ha completat la seva tasca formant part d'alguna de les brigades municipals, com la de cementiris o la de jardineria.

Per acollir-se a aquesta opció, cal un informe que determini que la persona és insolvent. Els 102 gironins que han completat aquestes tasques devien 181.000 euros a l'ajuntament-la majoria per multes de circulació o sancions de l'ordenança de civilitat-, el que suposa que de mitjana cadascú acumulava un deute de 1.775 euros.

L'Ajuntament de Girona va aprovar l'abril del 2013 una ordenança que preveia que aquelles persones que acumulessin deutes amb l'ajuntament i que no poguessin pagar-los es poguessin acollir a l'opció d'eixugar el deute a canvi de treballs en benefici de la comunitat. L'objectiu d'aquesta mesura era "treure angoixa" a aquelles persones que tenen deutes i que veuen que no els poden pagar.

El 2014 va ser el primer en què aquesta mesura es va aplicar al llarg de tot un any. Segons recull la memòria de l'àrea de Serveis a les Persones, un total de 235 ciutadans van demanar poder fer treballs per condonar deutes. Per poder-se acollir a aquesta opció, però, calen dos requisits imprescindibles: estar empadronat a Girona i un informe de Serveis Socials que especifiqui que la persona és insolvent.

D'aquestes sol·licituds, 70 van ser denegades per no complir algun dels requisits. De les 165 restants, ja hi ha hagut 102 que han completat aquests treballs. Aquestes persones acumulaven un deute de 181.000 euros amb l'ajuntament, el que suposa que -de mitjana- cadascú devia uns 1.775 euros.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Socials, Eduard Berloso, aquesta mesura és molt ben rebuda pels beneficiaris ja que són persones que tenen interès per acabar amb els deutes però es veuen incapaços per motius econòmics.

Per establir quantes hores ha de fer cada persona, es fa a raó del càlcul que cada hora de feina són 15 euros a descomptar del deute. La majoria dels impagaments són per multes de circulació i també per sancions de l'ordenança de civilitat (com beure al carrer, orinar, fer aldarulls o passejar el gos sense lligar, entre d'altres). El perfil mitjà de qui s'acull a aquesta mesura és d'una persona a l'entorn del 35 anys.

Dels 102 gironins que ja han completat els seus treballs en benefici de la comunitat, més de la meitat ho han fet ajudant a la brigada de cementiris, i també en d'altres treballs relacionats amb jardineria, biblioteques, pintura o a les Hortes de Santa Eugènia.

Més d'1 MEUR per ajuts d'habitatge

Dins la memòria del 2014 de l'àrea de Serveis a les Persones, el regidor de Serveis Socials ha volgut destacar les ajudes que s'han donat per diferents aspectes relacionats amb l'habitatge. D'una banda, l'ajuntament ha destinat 657.000 euros a ajudar 300 famílies que no podien pagar el lloguer. Es tracta de ciutadans que viuen en pisos particulars -no en habitatges socials- i que s'adrecen al consistori perquè veuen que no podran fer front a la mensualitat (l'ajuntament ho anomena ajudes al lloguer just). A banda d'aquests diners, també s'han destinat 63.500 euros a d'altres ajudes puntuals.

L'Ajuntament de Girona també ha hagut de fer front a alguns pagaments que els ciutadans que viuen de lloguer a pisos municipals no han pogut abonar. En total, han assumit el cost de 149.850 euros de rebuts de lloguer que no s'han pagat. A més, l'ajuntament també ha actuat en casos de persones que el banc els ha concedit la dació en pagament per poder-se quedar al seu pis i evitar ser desnonats. En aquests casos, els ha perdonat el pagament de la plusvàlua, el que suposa que ha deixat d'ingressar -segons dades municipals- 180.000 euros.

El regidor ha destacat que, sumant tots aquests conceptes, el consistori ha destinat 1.050.000 euros a temes relacionats amb l'habitatge.

La difícil situació econòmica es tradueix també en l'augment de peticions de ciutadans per pagar subministraments. Durant el 2014, Serveis Socials van rebre 2.191 sol·licituds de gironins que no podien pagar els rebuts de la llum, el gas o l'aigua, 596 més que fa un any. També creix la demanda per comprar medicaments: de les 1.932 sol·licituds del 2013 a les 2.395 del 2014.

Reforç per a les beques de menjador

L'Ajuntament de Girona ha hagut de destinar una partida per pagar part de beques de menjador que la Generalitat ha deixat d'assumir. "El nostre compromís ha estat sempre que tots els nens de la ciutat tinguin com a mínim un àpat equilibrat al dia i per això hem fet aquest esforç", ha destacat el regidor de Serveis Socials.

Durant el 2014, l'ajuntament ha concedit 481 ajudes d'aquest tipus, destinant un total de 101.000 euros. Així mateix, s'han destinat 50.000 euros al 'pla carn', que serveix per distribuir carn a les famílies necessitades durant l'estiu, quan els nens ja no van a escola.

Durant el 2014 també ha crescut el nombre de beneficiaris del Centre de Distribució d'Aliments (CDA). Si al 2013 es van atendre 6.106 persones, un any més tard la xifra s'enfila fins a les 7.321 (el que suposa unes 2.430 famílies ateses).