14.308 gironins estan pendents d'operar-se i el temps d'espera mitjà supera els cinc mesos

La majoria són operacions de pròtesis de maluc i genoll i cataractes

Un total de 14.308 gironins estaven pendents d'operar-se el desembre del 2014. Això representa una disminució del 10,27% respecte l'any anterior.

De mitjana, el temps d'espera del malalts que encara s'han d'operar és de 5,16 mesos. Aquells que al llarg del 2014 es van operar van haver d'esperar, de mitjana, 4,71 mesos.

Pel que fa als procediments garantits (aquelles intervencions que Salut es compromet a fer en menys de sis mesos), el desembre hi havia 6.218 pacients en llista d'espera, un 20,7% menys que el 2013. D'aquests, només un 17% van haver-se d'esperar més de mig any.

Això suposa una davallada del 57% respecte l'any anterior. Sobretot són operacions de pròtesis de maluc i genoll i cataractes.

A la regió sanitària de Girona hi ha, a data desembre de 2014, un total de 14.308 gironins que esperen per operar-se. Si es comparen les dades facilitades pel Departament de Salut amb les de fa un any, es comprova que hi ha hagut una davallada del 10,27%, passant dels 15.997 pacients del 2013 als 14.308 el 2014. 

D'aquest total de pacients, el 70% estan en llista d'espera fa menys de sis mesos. És a dir, dels 14.308 pacients pendents d'operació, 10.005 fa menys de mig any que esperen. Si s'analitzen les dades de manera global (sense tenir en compte el tipus d'intervenció), el temps d'espera mitjà que van haver d'esperar els pacients per ser operats al llarg del 2014 va ser de 4,71 mesos. Pel que fa als pacients que, a desembre de 2014, encara estaven esperant per ser intervingut, el temps d'espera de mitja puja fins als 5,16 mesos.

Menys espera per a procediments garantits


El Departament de Salut va establir que algunes intervencions havien de ser considerades prioritàries -s'anomenen procediments garantits- i que, en aquests casos, no es podia superar el mig any d'espera per ser operat. Es tracta de 14 intervencions entre les quals hi ha, per exemple, operacions de pròtesis de maluc o genoll i intervencions per cataractes. 

El desembre de 2014 hi havia 6.218 pacients en llista d'espera per a aquests 14 procediments garantits, un 20,7% menys que al 2013. D'aquests, 1.057 gironins feia més de sis mesos que esperaven, xifra que suposa una reducció de 57% en relació a 2013 (quan hi havia 2.454 pacients). Bàsicament es tracta de pròtesis de maluc i genoll i cataractes i està concentrat a Blanes-Calella, Palamós i Figueres. Per exemple, el temps d'espera per a una pròtesi de genoll a l'hospital de Palamós és de 9,82 mesos.

El temps d'espera mitjà que van haver d'esperar els pacients per ser operats en aquests 14 casos va ser de 5,85 mesos, mentre que el temps mitjà dels pendents d'operar a finals del 2014 és de 4,02 mesos.

Pel que fa a l'activitat quirúrgica, a la regió sanitària de Girona s'han fet un total de 32.387 intervencions, dada que suposa un 3% més que l'any anterior. El 20% de l'increment quirúrgic de Catalunya s'ha fet en centres de Girona.