Tres cases rurals gironines, entre les deu millors d'Espanya

Han estat seleccionades en una enquesta al portal Escapadarural.com

Escapadarural.com ha presentat les deu cases rurals amb major nombre de recomanacions per part dels usuaris del portal d'arreu d'Espanya. A la llista hi apareixen tres establiments gironins.

Aquests són "Las Moradas del Unicornio" a Púbol (Baix Empordà) en segona posició, seguit de "El Nus de Pedra" a Llorà (Gironès) en tercer lloc i, finalment, "Mas Balè" a Sant Esteve de Llémena (Gironès) en setena posició.

Per elaboraraquestallista,s'hanbasaten un total de66.762recomanacions fetes a través de Facebook, Twitter i Google+,sent lesprovíncies deGironai Barcelona,aixícomlescomunitatsd'Astúries iNavarra,lesque reuneixenmésrecomanacionsen els seusallotjaments.

 

Exterior de "El nus de pedra"
 
La primera posiciódel rànquingl'ostental'allotjamentMuskildiaEtxea, situata la localitatnavarresa deVillatuerta,recopilant1.530recomanacions.
 
D'acordambelsresultatsobtingutsper l'Observatoridel TurismeRural, l'ús delesnovestecnologiesen el sector delturismerurali unbonconeixement delmàrqueting en línia,són clau per ala promocióde l'ofertaentre els seuspotencialsconsumidors.Lamajoriade propietarisdelescasesruralsmostren serconscientsde la importància detenirpresència a laxarxa,disposant enel 83,7% delscasosde pàginaweb pròpiadel seu allotjament.
 
Pel que fa alesxarxessocials,gairebétres quartespartsdelsallotjamentsde turismerural(72,3%)sí que tenencomptea Facebook,perònomés 4de cada 10són presentsa Google+,i 3de cada 10a Twitter.En elcasdelesxarxesorientadesal contingutaudiovisualla situacióempitjora,jaque mésd'un70%reconeixprescindirde plataformescom Flickr,PicasaoYoutube.