Torroella de Fluvià tindrà un cementiri de cendres humanes en un turó de sis hectàrees

La comissió d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda al projecte

Torroella de Fluvià (Alt Empordà) tindrà un cementiri de cendres humanes. La comissió d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda al projecte, que s'ubicarà en un turó de 6,16 hectàrees situat prop del nucli de Sant Tomàs de Fluvià.

L'Ajuntament ja ha sotmès la proposta a informació pública i al llarg d'un mes no va rebre cap al·legació. Segons ha explicat l'alcalde, un cop fets els tràmits urbanístics que inclouen tenir informes favorables sobre l'impacte ambiental de la proposta, ara l'impulsor, l'empresa Season Inverstors S. L., ha de presentar el projecte executiu.

Es tracta d'una iniciativa privada que preveu tenir un espai on dipositar cendres en urnes funeràries biodegradables.

La iniciativa ha superat un escull administratiu més amb el vistiplau de la comissió d'Urbanisme de Girona. Abans, l'Ajuntament de Torroella de Fluvià ja havia fet el tràmit per atorgar permís a l'activitat. L'alcalde, Pere Moradell, ha explicat que la iniciativa va estar un mes sotmesa a informació pública i que no va rebre cap al·legació. Ara, després de passar per Urbanisme, només falta que el promotor presenti el projecte executiu.

El cap del servei d'Urbanisme a Girona, Jordi Domènech, ha explicat que el projecte està ubicat en unes parcel·les qualificades com a sòl no urbanitzable però que no suposa aixecar cap construcció ni alterar la superfície. L'únic que s'hi preveu fer és un tancat i alguna modificació relacionada amb la vegetació de l'entorn.

L'alcalde ha explicat que el promotor preveu situar el cementiri en un espai situat a uns 800 metres del nucli de Sant Tomàs de Fluvià. Moradell detalla que durant la tramitació han demanat tots els informes necessaris i que no hi ha cap informe desfavorable ni nivell ambiental ni de possibles filtracions en aigües freàtiques.