Girona tanca el 2014 amb 4.900 desocupats menys que el 2013

Malgrat tot puja més de dos punts la taxa d'atur fins el 22,41%

La demarcació territorial de Girona ha tancat l'exercici del 2014 amb 87.100 aturats, cosa que suposa 6.600 desocupats més que el tercer trimestre. Tot i aquest repunt trimestral, en termes anuals l'atur cau a Girona de 4.900 persones en relació amb el quart trimestre del 2013, segons l'Enquesta de Població Activa.

Aquest comportament trimestral a l'alça de l'atur enfila la taxa d'atur fins el 22,41%, més de dos punts que el tercer trimestre (20,32%) però 1,28 punts més baixa que el desembre del 2013 (23,69%). Els ocupats el quart trimestre es van situar en 301.700 treballadors, 14.000 menys que el tercer trimestre però 3.300 més ocupats que el quart trimestre del 2013.

Per sectors, a Girona l'ocupació cau en termes trimestrals en tots els sectors d'activitat amb l'excepció del sector industrial. En el sector de l'agricultura (1.000 llocs de treball menys), la construcció (-4.000 ocupats) i els serveis (-10.700 treballadors). Per contra, el sector industrial augmenta el seu nivell d'ocupació el quart trimestre en 1.700 treballadors en relació amb el tercer trimestre.


En termes anuals, l'ocupació creix de 3.300 persones a Girona però només creix en el sector serveis mentre disminueix a la resta de sectors d'activitat. Els serveis augmenten l'ocupació en l'últim any en 9.000 persones mentre que a l'agricultura cau de 1.400 persones, la indústria de 3.600 persones i la construcció de 700 persones.

En relació amb l'atur, a Girona es registra una disminució de l'atur de 4.900 persones en relació amb el desembre del 2013 i un repunt de la desocupació de 6.600 persones en relació amb el tercer trimestre.