Adif licita les millores d'accés a les andanes de l'estació de Figueres

S'instal·laran ascensors i dues noves escales fixes d'accés al pas inferior

Adif ha licitat, per import d'1.233.687,3 euros, la instal·lació d'ascensors a les andanes 1 i 2 amb l'objectiu de permetre el trànsit de persones amb discapacitat a l'estació de Figueres, i de dues noves escales fixes d'accés al pas inferior existent.

A més, paral·lelament, s'elevaran les dues andanes a una alçada de 68 centímetres en una longitud útil de 200 metres, el que permetrà un accés més segur i còmode als trens; s'acondicionarà la cota de l'actual edifici a la nova alçada de l'andana 1 i es col·locarà una banda groga i una franja de seguretat amb un paviment podotàctil per a les persones amb discapacitat visual.

L'actuació es completarà amb el sanejament exterior de les instal·lacions amb l'objectiu d'evitar les filtracions i possibles inundacions amb el pas inferior en episodis de fortes pluges. Durant els treballs, l'estació funcionarà amb normalitat.