La demarcació de Girona tanca el 2014 amb 55.162 aturats

Les comarques gironines registren un descens de 391 aturats entre novembre i el darrer mes de l'any

La demarcació de de Girona ha tancat el 2014 amb 55.162 aturats, 3.619 menys (-6,16%) que el desembre de 2013, segons les dades d'atur registrat que ha publicat aquest dilluns el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Entre novembre i desembre, les comarques gironines també han registrat un descens de 391 aturats (-0,70%).

L'economia catalana ha tancat el 2014 amb 575.948 aturats, 48.924 menys que el desembre de 2013. El nombre de desocupats inscrits a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya ha baixat entre novembre i desembre en 5.704 persones, el que representa una caiguda del 0,98%.

Al conjunt de l'Estat, el 2014 ha tancat amb un total de 4.447.711 desocupats, el que representa una reducció de 253.627 persones en relació al desembre de 2013. Segons ha destacat el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, aquesta xifra suposa el descens anual de l'atur registrat més gran des de 1998.


Incrementa l'afiliació a la Seguretat Social

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, l'economia catalana ha tancat el 2014 amb 2.963.394 afiliats (gairebé 2,5 milions al règim general i més de 500.000 autònoms). Això significa que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat en 8.387 persones entre novembre i desembre (+0,28%) i en 83.744 persones en relació amb l'últim mes de 2013 (el que equival a un increment interanual del 2,91%).

Al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social tanca 2014 amb 16.775.214 afiliats, després d'incrementar l'afiliació mitja de desembre en 79.463 persones, el major increment de la sèrie històrica. El sistema guanya 417.574 ocupats en relació a l'any passat, un 2,55% més, el que representa el primer increment anual positiu des de 2007. En termes desestacionalitzats l'ocupació augmenta en 46.201 persones.

L'afiliació al Règim General va augmentar el mes passat a 76.499 persones (0,57%), el que situa l'afiliació mitjana de desembre en 13.586.517. Destaca l'increment d'ocupats especialment en Comerç i Reparació de Vehicles de motor i motocicletes, amb 30.965 afiliats més (1,43% més), Activitats Sanitàries i Serveis Socials, amb 13.520 (1,04% més) i Administració Pública i Defensa i seguretat Social Obligatòria, amb 11.717 nous afiliats (1,16% més).

Dins del Règim General, cal destacar que el Sistema Especial Agrari va experimentar un ascens de 36.645 afiliats (4,86%), el que situa el nombre d'ocupats en 790.638. El Sistema Especial d'Empleats de Llar va augmentar en 481 persones (0,11%), de manera que ara arriba als 429.769 afiliats. El Règim d'Autònoms compta amb 3.125.806 persones, amb un increment de l'afiliació de 5.754 (0,18%).

Creixement de la contractació

A Catalunya, el nombre de contractes registrats el desembre ha estat de 186.014, el que equival a una reducció d'11.013 contractes en relació al novembre (-5,59%), però un increment de 20.131 unitats en relació al mateix mes de l'any anterior (+12,14%). Al conjunt de l'Estat, el nombre de contractes registrats durant el mes de desembre ha estat d'1.384.062, el que suposa una pujada de 93.209 (7,22%) sobre el mateix mes de l'any 2013.

Al desembre de 2014, s'han registrat 99.853 contractes de treball de caràcter indefinit, el que representen el 7,21% de tots els contractes i suposa un increment de 16.061 (19,17%) sobre el mateix mes de l'any anterior. En magnituds acumulades, s'han realitzat 1.350.331 contractes en l'exercici 2014, el que representa un increment de 215.382 (18,98%) en relació l'any 2013.

Augmenten els contractes indefinits a temps complet

Els contractes indefinits del mes de desembre es divideixen, pel que fa a la durada de la jornada, en 58.235 a temps complet i 41.618 a temps parcial. Els primers han tingut una pujada, respecte a desembre de 2013, de 9.701 (19,99%) i els segons s'han incrementat en 6.360 (18,04%).

En termes acumulats, els contractes indefinits a temps complet arriben en els dotze mesos complets d'aquest exercici a un total de 761.993: el 21,81% més que l'any 2013. Els contractes indefinits a temps parcial, que suposen un total de 588.338, registren un increment del 15,50% en relació a l'any anterior.

Baixa el nombre de persones que reben prestacions d'atur

A Catalunya, el nombre de persones que reben alguna prestació d'atur és de 353.631 a finals de novembre de 2014. Al conjunt de l'Estat, els beneficiaris existents a final del mes van ser 2.462.329, amb una disminució del 12,1% respecte al novembre de l'any anterior. La cobertura del sistema de protecció per desocupació durant el mes de novembre de 2014 ha estat del 57,88%, mentre que era del 61,43% un any abans.