Les cases de turisme rural de Girona assoleixen una ocupació del 75%

La previsió per a la nit de Cap d'Any es fregar la plena ocupació amb les reserves d'última hora

Segons dades de l'oficina tècnica de l'Associació de Turisme Rural de Girona, l'ocupació durant els festius de Nadal dels establiments associats ha estat del 50% a les comarques de costa i interiors i del 75% a les comarques de muntanya amb una estada mitjana de tres nits.

Pel pont de Cap d'Any es preveu fregar la plena ocupació, especialment a les comarques de muntanya que ja tenen reservades el 90% de les places i que amb les reserves de darrera hora poden penjar el cartell de complert. Com pel Nadal, l'estada mitjana serà de tres nits. L'ocupació en els dies feiners compresos entre el Nadal i Cap d'Any no és significativa més enllà de les cases pròximes a les estacions d'esquí.

En línies generals, els percentatges d'ocupació assolits i previstos són molt similars als d'anys anteriors, tot i que es confirma que el preu és un dels factors més tinguts en compte pels potencials clients a l'hora d'escollir destinació i que les estades són cada cop més curtes.


El perfil del client majoritari és familiar i català, provinent bàsicament de Barcelona i la seva àrea metropolitana.