Girona ja compta amb la biblioteca més gran de Catalunya

Aquest matí s'ha inaugurat després de quatre mesos de trasllat

La nova Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola ha obert portes avui a les deu del matí. El Departament de Cultura compleix, així, amb el compromís adquirit al mes de setembre d'obrir la biblioteca al públic abans de finalitzar l'any 2014. Des del lliurament de claus que el Ministeri de Cultura va fer al Departament de Cultura el passat 1 de setembre, els tècnics de la Generalitat han dut a terme el trasllat i ordenació dels fons a un ritme de 5.000 documents de mitjana al dia fins arribar als 300.000.

També s'han dut a terme les tasques per tal d'instal·lar les connexions de fibra òptica, ordinadors, armaris compactes per a la preservació de l'arxiu històric, maquinari necessari, senyalització de l'edifici, disseny i producció de la informació de les pantalles tàctils i del nou web de la biblioteca, i buidatge definitiu de l'antiga seu de la biblioteca, entre altres qüestions.

La Biblioteca Carles Rahola, ubicada al carrer Emili Grahit de Girona, té una superfície de 7.121 metres quadrats, és a dir, multiplica per 7 la superfície que ocupava l'anterior biblioteca i es converteix, així, en la biblioteca pública més gran de Catalunya. El seu fons bibliogràfic, especialitzat en publicacions de les comarques gironines, consta de 290.505 documents, dels quals 223.572 són llibres, 23.036, revistes, 10.500, audiovisuals i 33.597 en altres suports.

La nova biblioteca permet oferir als usuaris no només més espais sinó també un notable increment en l'oferta de serveis. Entre d'altres, aquests serveis estan conformats per 350 punts de lectura, 80 ordinadors, fibra òptica i servei wifi a tot l'equipament, aules de formació , espais per a activitats de difusió cultural, auditori, sala de projecció i sala d'exposicions, entre d'altres.

Conveni per a la coordinació de les biblioteques públiques

En el marc d'aquesta posada en marxa de la Biblioteca Carles Rahola, el Departament de Cultura i l'Ajuntament de Girona han signat un conveni per a la coordinació de les biblioteques públiques de la ciutat sota la denominació de Biblioteques de Girona (BG) amb l'objectiu de desplegar una política comuna en matèria de lectura pública a Girona i oferir a la ciutadania un sistema de biblioteques que rendibilitzi els recursos públics, aprofiti sinergies i presti més i millors serveis bibliotecaris.

El conveni, que té una durada de 4 anys amb la possibilitat d'una pròrroga per a 2 anys més, abasta, a més de la Biblioteca Carles Rahola, gestionada per la Generalitat de Catalunya, les biblioteques municipals següents: la Biblioteca Antònia Adroher, la Biblioteca Ernest Lluch, la Biblioteca Just M. Casero i la Biblioteca Salvador Allende. També es coordinen els serveis d'extensió bibliotecària, els programes i serveis bibliotecaris que ambdues administracions despleguen i els recursos humans i materials necessaris per a l'execució de la política comuna sobre la lectura pública a Girona i la prestació dels serveis bibliotecaris de la ciutat.

Per dur a terme la coordinació de Biblioteques de Girona es crea la comissió tècnica bilateral que s'encarregarà de la gestió del sistema bibliotecari de la ciutat. Aquesta comissió, formada per representats del Departament de Cultura i de l'Ajuntament de Girona, té les funcions de gestionar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat, segons el què disposa la Llei 4/1993, de 18 de març, als efectes de garantir la prestació íntegra i efectiva dels serveis bibliotecaris de lectura pública de la ciutat; coordinar i promoure les accions i activitats necessàries per a la promoció de la lectura i la difusió dels serveis de les biblioteques públiques en general i fer el seguiment de la correcta execució del conveni.

L'horari d'obertura del centre és dilluns de 15 a 20h, de dimarts a divendres de 10 a 20h i dissabtes de 10 a 14h. Hi treballen 22 persones