Es restableix el trànsit de vehicles a la Rambla Joaquim Ruyra de Blanes tres anys després

L'estructura de la riera va quedar malmesa la tardor del 2011

Aquest dilluns a les 10 del matí s'ha reobert la circulació de vehicles al tram nord de la Rambla Joaquim Ruyra de Blanes després que un episodi de pluges la tardor del 2011 fes malbé la riera que hi passa per sota i, fins i tot, descalcés un edifici.

Tot i que en el seu moment l'Ajuntament de Blanes va actuar d'urgència per estabilitzar la zona, no va ser fins el passat mes d'octubre que es van iniciar les obres de reposició amb fons propis del consistori davant la impossibilitat de trobar finançament extern. Les obres, amb un cost de 640.000 euros, van finalitzar el passat mes de novembre i han consistit en arranjar el tram de 30 metres de llargària situat a l'alçada del número 52-54.

A principis del passat mes d'octubre van començar les primeres tasques per arranjar l'estructura de la riera, sota la Rambla Joaquim Ruyra, en un tram d'uns 30 metres de llargària situat a l'alçada del número 52-54, on estava localitzat el seu epicentre més malmès, mentre que els treballs es van iniciar a mitjans de mes. Les obres van quedar enllestides abans del termini previst, a finals de novembre, i aquests darrers dies s'han estat reposant les voreres dels dos costats, s'ha fresat tot el terra per sanejar-lo i s'ha asfaltat tot el tram de carrer fins a la cruïlla amb el Carrer Tordera.

Les darreres tasques han consistit en reorganitzar la senyalització vertical i horitzontal, que romania invàlida des de feia tres anys. Per això, s'han hagut de revisar i reposar tots els senyals de trànsit i la pintura perquè es pogués recuperar la normalitat en aquest tram de la Rambla Joaquim Ruyra. Per contra, el canvi de direcció del sentit circulatori que es va posar en marxa al Carrer Jaume I a principis del 2012 continuarà igual que fins ara. La mesura es va prendre per ajudar a descongestionar el trànsit de la zona, i va afectar el vial que va des de la Plaça Solidaritat fins a la Plaça de l'Escorxador, paral·lel a la Rambla Joquim Ruyra.

Des de la Policia Local de Blanes s'ha valorat que és millor continuar amb aquesta circulació que es va posar en marxa llavors, ja que d'aquesta manera els vehicles tindran dues opcions per poder sortir de Blanes venint des del centre. La reposició d'elements circulatoris també ha inclòs reforçar la senyalització semafòrica de la cruïlla del Carrer Tordera amb la Rambla Joaquim Ruyra, perquè la rotonda que hi ha en aquest extrem no es congestioni amb la recuperació de la normalitat del trànsit de vehicles.

Durant aquests primers dies en què es recuperarà la circulació la Policia Local ha destinat agents de reforç per major seguretat, sobretot a la cruïlla de la riera amb el Carrer Tordera, que durant aquests darrers anys es transitava en contra-direcció per poder aparcar a la zona de davant el supermercat que hi ha en aquest indret. A partir d'avui, els vehicles que arribin a la cruïlla del Carrer Anselm Clavé i el tram sud de la Rambla Joaquim Ruyra podran seguir per aquest darrer carrer com fins ara -girant a la dreta-, i també podran girar a la seva esquerra, al tram nord on estava prohibit. Anàlogament, els vehicles que circulin pel Carrer Ample quan arribin a la Plaça Solidaritat tindran una nova opció: el tram nord de la Rambla Joaquim Ruyra.

Per últim, val a dir que inicialment encara no es tornarà a restablir el pas dels autobusos del transport públic pel que fa a les línies urbanes que tenen una parada en aquest vial. Després que es reorganitzi aquest extrem, d'aquí a unes setmanes, està previst reprendre també aquest servei.

Solució definitiva als danys estructurals detectats l'octubre de 2011

Les obres que s'han estat fent al tram nord de la Rambla Joaquim Ruyra han estat la solució definitiva que calia endegar per posar punt i final a una situació que es va iniciar la nit del 26 al 27 d'octubre de 2011. Va ser llavors quan, després d'uns continuats episodis de pluja intensa, es van detectar en l'edifici número 52-54 d'aquest carrer unes fissures en la façana que van fer aconsellable, per major seguretat dels veïns, l'evacuació completa de l'immoble.

A conseqüència de l'aparició d'aquestes esquerdes, els serveis tècnics municipals van accedir a la riera soterrada i van observar el col·lapse de l'estructura dels murs en aquesta conducció. Després de valorar els danys soferts i l'estat estructural dels murs, es va actuar d'urgència reforçant l'estructura de l'edifici, així com dels seus fonaments per fiançar la seva estabilitat. L'Ajuntament de Blanes va destinar prop de mig milió d'euros des de finals d'octubre i fins a principis de l'any 2012 per resoldre la urgència, així com els seus danys col·laterals.

Ara, també s'ha fet càrrec íntegrament d'aquests darrers treballs definitius per arranjar la riera soterrada. El projecte va sortir a concurs públic per un import d'1.146.000 euros, i va ser adjudicat a la UTE (Unió Temporal d'Empreses) Gicsa S.A. - Constructora Calaf S.A., que va presentar una proposta de 639.480 euros, un cost que va significar una baixa del 44%.

El consistori blanenc ha promogut les obres a través de l'empresa Aigües de Blanes SA, una societat de capital mix públic que es va encarregar de la seva adjudicació, i que ha continuat gestionant l'avanç dels treballs.