La zona verda d’aparcament a Girona es podrà pagar per trimestres

Els residents ja no hauràn de renovar el ticket cada setmana

A partir d’aquest dissabte, dia 20 de desembre, les persones residents a la zona verda d’aparcament podran pagar la quota per trimestres. Aquesta mesura està prevista a les ordenances fiscals aprovades definitivament al Ple de dilluns passat i es posarà en marxa per al pagament del primer trimestre del 2015.
 
El pagament d’aquesta quota trimestral només es pot fer a través del web de l’Ajuntament i només podrà ser efectiu del 20 de desembre del 2014 al 15 de gener del 2015 per al primer trimestre, del 20 de març al 15 d'abril per al segon , del 20 de juny al 15 de juliol per al tercer i del 20 de setembre al 15 d'octubre per al quart. S’hi podrà accedir a través de la pàgina web de la zona verda i de la seu electrònica de l’Ajuntament Girona, dins la pestanya “Tràmits i Serveis” i “Consulta zona verda/Pagament trimestral”. A l’efectuar el pagament, les persones que ho desitgin podran donar una adreça de correu electrònic  perquè el sistema els enviï un recordatori quan s’iniciï el període de pagament del següent trimestre.
 
La tarifa de la quota trimestral és de 19,50 euros/trimestre. Pagar la quota trimestral dóna dret a estacionar a les places verdes de la zona on s’és resident sense eximir del compliment de l’article 15.20 de l’Ordenança municipal de circulació. A aquest efecte, s’instal·laran els senyals provisionals (o la senyalització que calgui) de prohibició d’estacionament com a mínim amb 72 hores d’antelació a les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja.
 
No caldrà comprovant atès que aquest serà virtual i el podran consultar els vigilants de la zona blava /verda amb les seves màquines. Cal tenir en compte que el pagament de la quota tributària trimestral no comportarà l’anul·lació de les denúncies imposades amb anterioritat al pagament del mateix trimestre.
 
“Amb aquesta nova prestació donem resposta a una demanda de diverses persones residents usuàries de la zona verda. A partir d’ara, doncs, es podrà pagar l’estacionament als parquímetres, amb el telèfon mòbil i l’aplicació e-Park o amb la quota trimestral a través de la seu electrònica de l’Ajuntament”, ha explicat el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà.