La Generalitat actualitza el mapa de fosses i repressió a Catalunya

N'hi apareixen 14 de la província de Girona

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, per mitjà de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, ha introduït canvis tècnics i de disseny en el mapa de fosses de Catalunya perquè esdevingui una eina més útil per a la ciutadania. Alhora, n’ha actualitzat els continguts, incorporant-hi nova informació sobre fosses comunes.
 
El web del mapa de fosses de Catalunya constitueix una de les eines principals de la política pública de la Generalitat sobre fosses i desapareguts. Està regulat per la Llei 10/2009, de 30 de juny, i pel Decret 111/2010, de 31 d’agost, com a mitjà cartogràfic d’accés públic per satisfer el dret de la ciutadania a conèixer els fets de la Guerra Civil i el franquisme. El web, publicat el 2010, es troba subjecte a les actualitzacions que, periòdicament, es deriven de l’avenç de la recerca historiogràfica a Catalunya.
 
A dia d’avui el mapa geolocalitza 340 fosses (14 d'elles a la província de Girona), de les quals es té coneixement segur o probable, 103 més que en l’última actualització de 2010. Entre les fosses afegides darrerament hi ha les que corresponen als estudis realitzats sobre la Vall d’Aran, els Pallars Sobirà i Jussà, la Noguera Pallaresa i el Segrià. Per la seva significació històrica, cal destacar les fosses de civils assassinats al Pallars Sobirà per les tropes del general Sagardía; les del Convent de les Avellanes (Os de Balaguer, la Noguera), amb 451 registres d’inhumació, i el Castell de Montclar (Agramunt, Urgell), que fou hospital militar de campanya, així com també les fosses massives del Cementiri de Lleida.
 
L’actualització i la nova configuració del web del mapa de fosses i repressió, cinc anys després de l’entrada en vigor de la llei que el regula, expressen la continuïtat de les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de desapareguts i fosses comunes, així com el compromís del Govern envers el compliment de la Moció 69/X, de 19 de desembre de 2013, sobre el compliment de les recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides de 13 de novembre de 2013.
 
Des de l’1 d’octubre de 2014, el web és plenament operatiu amb la configuració actual. L’estructura de l’eina serà objecte de més desenvolupaments en el futur, per incorporar-hi nous apartats temàtics i subcategories.
 
La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, mitjançant la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, implementa les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de localització i identificació de desapareguts i senyalització d’espais de la Guerra Civil i el franquisme, d’acord amb el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.