L'Escola Politècnica de Girona permet fer estudis de mercat a empreses

Casademont serà la primera empresa que iniciï els testos de productes

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) ha posat en marxa, amb el suport del Patronat de la Politècnica- l'EPS LAB, un espai en què les empreses, sobretot les pime, podran dur a terme estudis de mercat i testos de productes pensats per a públics joves, amb la col·laboració dels estudiants i el professorat del centre.

El director de la Politècnica, Joaquim Salvi, i el president del Patronat Politècnica, Jaume Juher, coincideixen en què aquesta acció s'emmarca en la línia de l'"enfortiment" dels vincles entre la universitat i les empreses, compartida per les dues institucions.

La UdG assenyala que la iniciativa, impulsada pel Patronat Politècnica i gestionada des del centre docent, pretén que el teixit empresarial gironí pugui aprofitar la presència de la Universitat al territori, i obtenir informació de primera mà de possibles consumidors o clients finals en el procés de llançament de nous productes i serveis.


Actualment, a la Politècnica hi estudien 2.500 estudiants en graus, màsters i programes de doctorat de l'àmbit tecnològic, que poden ser segmentats, en funció de les necessitats de l'empresa, per especialitat acadèmica, gènere o edat. L'EPS LAB, que consta d'una sala polivalent, una aula amb equipaments multimèdia, una aula informàtica i d'un espai a l'exterior, es complementa amb els servies d'assessoria de la Unitat d'Assessorament Estadístic (UAE) de la UdG.

Casademont, la primera empresa

Amb aquest nou servei, la Politècnica aporta a l'empresa de l'entorn, principalment pime, una alternativa molt competitiva que permet alhora als estudiants poder adquirir més coneixement sobre els productes i serveis d'aquest teixit empresarial. La primera empresa que farà ús de l'EPS LAB de la UdG és Casademont, vinculada a l'EPS a través del seu Patronat Politècnica, que té més de 40 anys de vida i actualment el conformen 80 membres, la majoria dels quals són empreses i entitats empresarials, juntament amb cinc associacions afins que hi col·laboren.