El RACC diu que el funcionament de les zones blava i verda a Girona poden millorar

Caldria incrementar la rotació de vehicles i delimitar millor l'espai per aparcar

Una auditoria del RACC ha aprovat amb un "suficient" el funcionament de les zones blava i verda a la ciutat de Girona.

Amb una puntuació de 61 sobre 100, un cop implantat el servei de pagament amb el telèfon mòbil, l'estudi conclou que tant el temps que es triga en trobar plaça (8 minuts), com la freqüència de parquímetres (a 50 metres com a màxim del punt d'estacionament) estan en nivells suficients, però cal millorar la rotació de vehicles per plaça (4,6 per dia en comptes dels 6 recomanats) i la senyalització per delimitar les zones d'estacionament.

Per millorar el servei, el RACC proposa, per exemple, baixar el preu de l'estacionament soterrat per fomentar el seu ús en aturades de més d'una hora.

L'auditoria del RACC sobre les zones regulades d'estacionament en superfície s'ha elaborat avaluant 400 de les 1.700 places d'estacionament de l'àmbit Bonastruc de Porta, centre, carrer de la Creu i barri de la Devesa-Güell. La informació obtinguda sobre el terreny s'ha complementat amb 200 enquestes telefòniques realitzades a usuaris de la zona.

Segons Lluís Puerta, mànager tècnic de la Fundació RACC, el funcionament de les zones blava i verda a Girona obté una puntuació de 56 punts sobre 100, que s'amplia a 61 punts sobre 100 si es té en compte el sistema de pagament amb telèfon mòbil. En un i altre cas, ha afegit Puerta, la nota suposa un aprovat justet per al servei, amb punts que assoleixen bones puntuacions segons els paràmetres del RACC i d'altres amb un ampli marge de millora. La puntuació obtinguda a Girona és superior a la registrada per altres ciutats com València o Tarragona on el RACC ha realitzat el mateix estudi.

A trets generals, el funcionament de les zones blava i verda a Girona és "raonablement bo" pel que fa al servei als conductors i a la resta d'usuaris i "clarament millorable" pel que fa al servei a la ciutat. És a dir, tant el temps que es triga en aparcar, com el nombre de parquímetres i la distància a la que s'estaciona respecte a la destinació de l'usuari són bons, però cal millorar l'encaix del servei en una política de mobilitat sostenible.

Pel que fa als factors positius, l'estudi conclou que els 8 minuts de mitjana que els usuaris triguen en trobar estacionament és una xifra suficient, per sota dels 10 minuts que es consideren excessius. També és positiu que en aproximadament tres de cada quatre carrers sigui possible trobar una plaça lliure i que aquesta, de mitjana, estigui a menys de 200 metres de la destinació.

Un dels punts a millorar en l'apartat de servei als usuaris és la senyalització. En aquest sentit, Puerta ha assegurat que no totes les àrees d'estacionament tenen delimitat el seu inici i final, i que la separació de les places no és suficient, fet que suposa una disminució de la capacitat disponible, a més d'una afectació a la comoditat dels usuaris.

Segons Puerta, on més cal millorar és en la ràtio de rotació de vehicles per plaça. Mentre que la ràtio òptima és de 6 o més vehicles per plaça al dia, a Girona se superà de poc els 4 vehicles per dia.

Una de les raons, segons Puerta, que explica aquesta baixa rotació és que la zona blava és molt més econòmica que el transport públic i, especialment, que l'estacionament soterrat. L'estudi apunta que seria necessari establir nous criteris tarifaris que afavorissin l'ús de l'estacionament en superfície per estades de menys d'una hora amb preus inferiors a l'euro actual, i que els estacionaments soterrats baixessin els preus a partir de la segona hora per fer més atractiu el servei per a estades de més de dues hores.