5 de cada 10 gironins majors de 15 anys té el català com a llengua habitual

Una enquesta determina que 300.000 gironins que no coneixien el català l'han après en els darrers anys

Una enquesta sobre els usos lingüístics de la població el 2013 -feta pel Departament de Cultura i l'Idescat- determina que el català és la llengua habitual per a 5 de cada 10 gironins majors de 15 anys. Aquesta dada se situa per sobre de la mitja catalana però hi ha quatre territoris on el català té major presència, amb les terres de l'Ebre al capdamunt (73,8%). L'any 2003, per exemple, aquesta dada arribava al 63,4% però va recular fins el 50,9% el 2008 amb l'arribada de la immigració. Ara, la situació es recupera arribant al 51,5% el 2013. L'enquesta -feta a 731 gironins- també determina que 300.000 gironins que no tenien el català com a llengua inicial l'han après en els darrers anys.

L'objectiu principal de l'enquesta és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els espais de relació personal de la població de més de 15 anys. La darrera edició és del 2008 i ara s'ha tornat a fer amb dades del 2013. A les comarques gironines s'ha confeccionat a través dels resultats de 731 enquestes. 

Un dels indicadors de l'enquesta mostra com el 51,5% dels gironins tenen el català com a llengua habitual. Aquesta dada suposa un lleuger increment respecte l'enquesta del 2008, quan reconeixien tenir el català com a llengua habitual un 50,9%. Amb l'arribada de la immigració, el tant per cent va caure significativament ja que, el 2003, havia arribat al 63,4%. 

A les comarques gironines l'any 2003 la població nascuda a l'estranger representava un 11,7% sobre el conjunt de la població, mentre que el 2013 representen un 22% de la població (gairebé 100.000 persones més). 

Les comarques gironines són el cinquè territori català on més gent reconeix tenir el català com a llengua de comunicació habitual. En primer lloc hi trobem les Terres de l'Ebre (73,8%), seguides de les comarques centrals (63%), Ponent (61,9%) i l'Alt Pirineu i Aran (61,3%). No obstant això, Girona se situa per sobre de la mitja catalana. A la cua hi trobem l'àmbit metropolità on el 27,8% dels enquestats reconeix usar el català com a llengua habitual. 

El 95,4% dels gironins entén el català

A les comarques gironines, la majoria de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriure el català, en major proporció que a Catalunya: entendre (95,4%), saber parlar (84,9%), llegir (85,9%) i escriure (65,8%). En nombres absoluts, a les comarques gironines, hi ha 581.500 persones de 15 anys i més que entenen el català, 517.800 de persones que el saben parlar, 523.700 persones que el saben llegir i 401.400 persones que el saben escriure.

A Catalunya, gairebé 3 milions de persones que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment. A les comarques gironines hi ha 294.000 persones que han après el català els darrers anys.

El català i les administracions

L'enquesta també determina que els ciutadans de les comarques gironines usen més el català que castellà en les relacions amb l'administració de la Generalitat (60,5%) i l'administració local (64,2%), mentre que l'ús del català no arriba al 50% a les superfícies comercials, supermercats i en les relacions amb l'administració de l'Estat.