Acaba el Pla de Barris de Sant Joan de les Abadesses amb una inversió de 6 MEUR

S'ha revitalitzat el centre històric de la vila

Avui s'ha donat per tancat el Pla de Barris a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). La inversió prevista inicialment en el projecte d’Intervenció Integral de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses era de 3.148.911€ però les obres i accions realitzades en el marc d’aquest programa han suposat una inversió total de  6.025.143,37€, dels quals 1.551.481,19€ han estat aportats pel mateix Pla de Barris; 1.740.513.10€ han provingut d’altres línies de finançament del govern de la Generalitat de Catalunya (PUOSC, 1% cultural, Direcció General de Turisme,  Direcció General de Comerç...), 962.659,76€ pel Ministeri de Fomento a través de l’1% cultural, i pel Ministeri d’Industria (projecte de Terra de Comtes i Abats), 301.318€ per la Diputació de Girona, 160.000€ de Fons Europeus i Caixa de Girona, 609.049,62€ de les aportacions i inversions dels propis veïns  i, finalment,  700.121,70€ per part de l’Ajuntament.
 
L’objectiu principal del Pla de Barris ha estat revitalitzar el centre històric de Sant Joan de les Abadesses, que en els darrers anys havia anat perdent població i activitat econòmica i comercial. Per pal·liar aquesta situació s’han fet diverses actuacions a la via pública (plaça Major, carrers, nou parc de la Muralla...), s’han construït dos equipaments públics com són el casal social El Palmàs, a la casa natal del mestre Jaume Nunó, i el Palau de l’Abadia per a convertir-lo en centre d’atracció turística i s’han realitzat nombroses millores en façanes i cobertes de veïns del barri.