La UdG es posiciona a favor del 9N

S'ha aprovat en claustre aquest matí

Aquest matí ha tingut lloc a la Universitat de Girona (UdG) la sessió extraordinària de Claustre Universitari, el màxim òrgan de govern representatiu de la comunitat universitària.
 
En iniciar el Claustre, el rector Sergi Bonet ha volgut remarcar que la universitat ha de ser un espai de debat "lliure, crític i de compromís social" i ha defensat que, normativa en mà, la sessió s'havia de celebrar. "El ple ha de debatre pràcticament qualsevol qüestió si ho demanen una quarta part i hem de ser respectuosos amb la normativa", ha manifestat. Ara bé, també ha demanat que les votacions fossin secretes ja que es tractava de temes "d'una llibertat personal ideològica".
 
El reglament de Claustre de la UdG estableix que una sessió extraordinària es pot convocar si més d'una quarta part dels claustrals ho sol·licita. Això és el que ha portat al rector Sergi Bonet a convocar la sessió extraordinària que ha tingut lloc avui, després que 77 membres del claustre haguessin demanat de convocar-la per debatre tres punts: donar suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, la sol·licitud per tal que l'ACUP i la CRUE es posicionin favorablement a l'exercici democràtic que suposa la realització de la consulta sobre el futur de Catalunya i la sol·licitud al Consell de Govern per tal que es retiri la distinció de Doctora Honoris Causa per la UdG de la Dra. Encarna Roca. Finalment, s'ha procedit al torn obert de paraules.
 
El claustre de la UdG, que s’ha constituït amb la presència de 163 dels 268 claustrals que en són membres, ha donat ampli suport al 9-N però ha rebutjat el tercer punt de l'ordre del dia, que instava al Consell de Govern de la institució a retirar la distinció de Doctora Honoris Causa a la Dra. Roca.
 
Quant al primer punt, la UdG ha donat suport al 9-N amb 141 vots a favor, 8 en contra i 8 en blanc. Pel que fa al segon punt, el suport també ha estat majoritari: 131 a favor, 11 en contra, 14 en blanc i un de nul. D'altra banda, el tercer punt ha rebut 42 vots a favor, 100 en contra, 14 en blanc i un de nul.