134 llars d’infants municipals es beneficien de l’ajut de la Diputació del curs 2013-2014

L'ens va fer una aportació de 5,8 milions d'euros

Un total de 6.405 alumnes de 134 llars d’infants municipals de la demarcació de Girona s’han beneficiat de l’ajut de la Diputació de Girona, segons ha acordat la Junta de Govern per unanimitat. L’ajut, amb una aportació econòmica global de 5,6 milions d’euros, va destinat específicament a despeses de funcionament de les escoles bressol gestionades per ajuntaments o ens locals durant el curs 2013-2014. Aquesta és la segona vegada que la Diputació ajuda els ajuntaments en aquesta línia. En la primera edició, que cobria el curs 2012-2013, la Diputació va fer una aportació de 5,8 milions d’euros a 6.624 alumnes de 136 llars d’infants.

“Una vegada més, la Diputació es posa al costat dels ajuntaments”, ha dit el vicepresident i diputat de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social, Xavier Soy, que ha afegit: “I el que és més important, ajudem a les famílies i als seus fills”. Del global de la partida d’ajut, una mica més de la meitat, 3.150.000 euros, es pagaran al llarg d’aquest exercici 2014. La resta, 2.454.375 euros, es faran efectius al 2015. L’ajut es concreta en el màxim import establert per la Generalitat, que són 875 euros per alumne i any.

La línia de subvenció a les escoles bressol municipals gironines va ser aprovada durant l’exercici anterior. El vicepresident primer i diputat de l’Àrea de Règim Econòmic, Miquel Noguer, va dir que aquest ajut es destinava a fer front a una situació “d’emergència social i econòmica”. L’ajut es va habilitar pel fet que l’actual estat financer de la Generalitat no permet mantenir les subvencions destinades al sosteniment econòmic de les llars d’infants municipals. Això ha generat moltes dificultats als ajuntaments a l’hora de mantenir i planificar la seva oferta de places a les llars d’infants.

Davant d’aquest panorama, la Diputació de Girona, d’acord amb el seu compromís de cooperació amb els ajuntaments, especialment per atendre les despeses generades pels serveis que tenen una especial significació social i econòmica, va decidir assumir el pagament per mantenir les llars d’infants municipals.