El PSC de Salt reclama una rebaixa de l'IBI i la taxa d'escombraries a famílies amb pocs recursos

Iolanda Pineda apunta que l'Ajuntament ha de ser sensible a determinades situacions

El grup municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) de Salt demana una rebaixa de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i de la taxa d’escombraries i que s’apliquin bonificacions a les famílies del municipi amb menys ingressos, en base a l’Indicador Públic de Renda amb Efectes Múltiples (IPREM). El grup municipal socialista entén que l’equip de govern de CiU està capacitat per aplicar una reducció del 3,5% de l’IBI en base a la llei d’hisendes locals.

“L’Ajuntament ha de ser sensible a les situacions de dificultat en què es troben moltes famílies. L’Alcalde Torramadé ha dit continuadament que la rebaixa que proposem és impossible d’aplicar quan la realitat és que la lli d’hisendes locals ho permet. De fet, Torramadé utilitza aquesta llei per aplicar reduccions a bancs i caixes que dediquin els pisos buits de la seva propietat al lloguer per estudiants. Perquè beneficia els bancs i les caixes i no aplica la mateix apolítica a les famílies que ho necessiten?”, es pregunta la portaveu i candidata socialista, Iolanda Pineda, que lamenta la falta de project de l’equip de Torramadé: “No és propi posar com a excusa de la dificultat de la gestió, com ha fet l’alcalde, per no aplicar mesures de bonificacions a favor de les famílies desafavorides”.

“Fa tot l’efecte que l’alcalde Torramadé no accepta aquestes propostes perquè vénen del nostre grup. Pensa equivocadament que castiga el PSC amb aquesta actitud però a qui realment penalitza és als saltencs i saltenques que sortirien beneficiats amb aquestes mesures”, hi ha afegit Pineda.

El PSC proposa una baixada del 3,5% de l’IBI que redueixi l’augment del 13,8% que van patir els ciutadans i ciutadanes de Salt de resultes de l’increment suplementari del 10% aprovat pel Govern de l’Estat el 2012. El Els socialistes saltencs proposen bonificacions en aquest impost i en la taxa d’escombraries d’acord amb els criteris següents:

En famílies amb un sol resident aplicar una reducció del 75% de l'impost en rendes de fins a 9.428,58 euros; del 50% en rendes de 9.877,56 euros; i del 30% en rendes de 10.326,54. En famílies amb 2 residents aplicar bonificacions del 75% en rendes de 16.028,59 euros; del 50% en rendes de 16.791,85 euros; i del 30% en rendes de 17.555,12. En famílies amb més o tres residents, aplicar bonificacions del 75% en rendes de 18.857,16 euros; del 50% en rendes de 19.755,12; i del 30% en rendes de 20.653,08.

En relació a les qüestions referides al medi ambient, el PSC SALT proposa una bonificació del 50% del IBI als immobles, que sense cap obligació per fer-ho, hagin instal•lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i bonificacions de la taxa d’escombraries i d’us de la deixalleria municipal.

Alhora, els socialistes proposen una bonificació del 50 % en la taxa d’escombraries per la gestió pròpia de residus orgànics (autocompostatge) que no seria acumulable amb la de l’us de la deixalleria; i una bonificació, també del 50%, en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per l’ús de vehicles ecològics.

També en matèria de medi ambient, el PSC planteja que els propietaris d’animals de companyia que acreditin l’adopció procedent de centres protectors d’animals abandonats, tindran una bonificació del 50% de la quota durant tot el temps que l’animal estigui inscrit al cens d’animals domèstics.

La cessió de la gestió de cobrament del impostos i taxes al Xaloc, va comportar una sèrie de modificacions en el model de gestió que afecten directament als contribuents, per aixó el PSC-SALT proposa:

• Que el rebuts fraccionats, ho siguin a partir de 30 € i no de 90 € com es fa a partir de canvi de model gestió
• Que el cobrament dels rebuts domiciliats es realitzi com a màxim 15 dies abans de la finalització del període en voluntària i no amb un mes d’antelació tal i com es fa desprès del canvi de model de gestió.

  • Pineda explica les al·legacions a les ordenances fiscals