Banyoles aprova un pressupost de prop de 18,9 milions d'euros

Les ordenances municipals del 2015 s'abaixen un 1,4% de mitjana

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat els pressupostos del 2015 de prop de 18,9 milions d'euros, un 3,15% més que l'any anterior. En línies generals, són continuistes i se segueix apostant per l'estalvi i la contenció de la despesa, si bé es preveu un augment de les inversions en 400.000 euros respecte el 2014 amb un total de més de 2,4 milions d'euros.

Cal dir que el 16% de les inversions es pagaran amb fons propis del consistori. La reducció de la despesa financera permetrà també incrementar la partida de Benestar Social amb 100.000 euros destinats a temes d'habitatge i al centre de distribució d'aliments. Les ordenances s'abaixen un 1,4%, amb l'excepció de la factura de l'aigua que s'apuja un 2,5%.

El pressupost per al 2015 que l'Ajuntament de Banyoles ha aprovat en el ple d'aquest dilluns al vespre és de 18,868.895,57 euros , el que representa un 3,15% més que l'any anterior. En línies generals, aquest és un pressupost continuista on es manté la "prudència" i la "contenció" de la despesa que ha defensat l'equip de govern de CiU amb Miquel Noguer al capdavant que afronta el tram final de la seva segona legislatura consecutiva.

"Ens sentim orgullosos de poder fer un estalvi net, incrementar la despesa sobretot en l'àmbit social i mantenir programes com per exemple l'oficina de matriculació de primària OME que pagava la Generalitat i ajudar a les entitats com fins ara", ha assenyalat Noguer, que ha insistit en la solvència i el bon estat de l'economia municipal. Actualment, el consistori paga als seus proveïdors en menys de 30 dies. 

Entre els estalvis més importants en la previsió de l'exercici de l'any que ve, destaca el de la despesa financera amb 200.000 euros menys. D'aquest total, uns 80.000 euros s'esperen aconseguir amb la reducció d'interessos. Seguint la tendència dels últims anys, en què l'equip de govern apostava per reduir aquest capítol per destinar els diners estalviats en altres partides, enguany el que es farà serà potenciar l'àrea de Benestar Social. Així, la previsió és destinar uns 100.000 euros al Centre de Distribució d'Aliments i a temes d'habitatges amb la idea d'ajudar a aquelles persones que tenen més dificultats.

En xifres absolutes, es vol aconseguir un estalvi net de més de 395.000 euros -el que representa un 2,36% dels ingressos- entre altres coses perquè es redueix l'aportació que es fa al fons de contingència per a fer front a imprevistos i a impagaments de possibles contribuents morosos i se situa en 120.000 euros. Aquesta guardiola no és obligatòria per llei en aquells municipis de menys de 75.000 habitants però l'equip de govern ha decidit mantenir-lo per "prudència".

Les inversions augmenten en 400.000 euros

El pressupost aprovat preveu 2,461.000 euros pe a inversions, és a dir, uns 400.000 euros més que l'any anterior. Una part dels diners aniran destinats a la redacció del POUM, a les obres de millora de carrers com el de la Sardana i a la finalització de treballs ja iniciats a la zona de la plaça de les Rodes, entre d'altres. Destaquen també els 100.000 per al local socioeducatiu del barri de Canaleta, una caldera de biomassa per a l'escola Baldiri i Reixach i la reposició d'un cotxe de la policia.

Cal dir que el 16% dels recursos destinats a inversions es paguen amb els diners del pressupost i s'evita així demanar més crèdit als bancs. Segons l'alcalde, "això no havia passat en els últims 25 anys". És el segon any que es podran destinar fons propis de l'Ajuntament a inversions gràcies a la contenció de la despesa i a la reducció de la despesa financera. En el pressupost del 2014 representava un 8% del total del pressupost

Pel que fa a la sol·licitud de crèdits, el consistori contempla que durant el 2015 se'n puguin demanar per valor d'1,7 milions d'euros, tot i que a la pràctica confien que només caldrà sol·licitar uns 700.000 euros perquè la resta s'obtindrà del romanent positiu del tancament de l'exercici d'aquest any. Si això es compleix, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament de Banyoles se situarà en un 51% el 2015.

L'alcalde Miquel Noguer ha recordat que un dels objectius que s'havien fixat al començament de la legislatura era aconseguir reduir a la meitat el nivell d'endeutament i passar dels 960 euros per habitant a uns 450 euros. Xifra que l'equip de govern confia aconseguir a finals del 2015. Cal recordar que quan CiU va arribar al govern el 2007 el consistori vivia una delicada situació econòmica, amb un nivell d'endeutament del 106% -el màxim legal permès en aquell moment era del 10%-. Per capgirar la situació, va haver d'impulsar un pla de sanejament que li ha permès controlar la despesa i reduit el deute que actualment està al 59%.

Més despesa en Ensenyament

Entre les àrees on es preveu un augment de la despesa destaca el d'educació, entre altres coses per l'augment d'alumnes de l'Escola de Música i l'augment de serveis oferts per l'escola bressol de la Balca. Concretament, es destinaran un 16% més de recursos, passant de 970.000 euros del 2014 a 1,126.000 euros l'any que ve.

Acció Social augmenta en 70.000 euros, passant de 535.000 euros a 604.228 euros mentre que Promoció Econòmica també creix 97.000 euros, passant de 731.377 euros a 828.525 el 2015, en bona part pel programa de barris.

Les ordenances s'abaixen un 1,4%

En el ple d'aquest dilluns s'ha tractat un segon punt com és el de les ordenances fiscals, que en els dos últims anys s'havien congelat amb algunes excepcions. La bona marxa de les finances ha permès que enguany es puguin abaixar un 1,42% en el seu global. L'alcalde ha defensat que era de "justícia" fer alguns ajustos sobretot en aquells sectors que han patit més la crisi econòmica. Així, destaca la rebaixa del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en el seu global, passant del tipus del 3 a un 1,5 amb la idea de fomentar la inversió, les restauracions i l'obra nova.

Les plusvàlues també s'abaixen fins a un 25% en el seu global, sobretot la del valors del sòl adquirit en els últims 5 anys per ajustar-se al mercat. En el tram d'1 a 5 anys la reducció és de més del 60%.

Ja només amb la reducció d'aquests dos conceptes el consistori deixarà d'ingressar uns 140.000 euros, un ajust que el que pretén és compensar aquells sectors més castigats per la crisi. Per altra banda, es manté la bonificació del 50% per l'obertura de comerços i també l'Impost de Béns i Immobles (IBI).

El preu de l'aigua s'apuja un 2,5%

Una de les excepcions és el preu de l'aigua que s'apuja un 2,5%. L'equip de govern ho ha justificat al·legant que, tot i que ha disminuït lleugerament el consum per habitant per les pluges de l'estiu, s'han hagut de fer les inversions necessàries per garantir un bon servei, valorades en uns 250.000 euros. L'alcalde, Miquel Noguer, també ha dit que malgrat aquest augment, la tarifa mitjana es manté per sota de la catalana -que se situa en 1,525 euros- i la gironina -1,023 euros- mentre que a Banyoles passarà a ser del 0,807. 

El pressupost i les ordenances fiscals s'han exposat en el ple d'aquest dilluns i han tirat endavant amb els vots a favor de CiU que governa amb majoria absoluta i el regidor no adscrit, Jordi Bosch.