Trueta i Santa Caterina ja tenen Consell Ciutadà

El primer objectiu del nou òrgan és millorar la interacció de les organitzacions sanitàries amb la societat

L'hospital Josep Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt (Gironès) ja tenen, formalment, un Consell Ciutadà integrat per persones que desenvolupen la seva activitat professional en diferents camps d'actuació i que, de forma externa, donaran assessorament i consulta al llarg del procés d'unificació de l'Institut Català de la Salut de Girona (ICS) i l'Institut d''Assistència Sanitària (IAS).

És un òrgan d'assessorament i consulta, impulsat per les dues institucions en el marc del Projecte CIMS d'aliances estratègiques. Té com a primer objectiu millorar la interacció de les dues organitzacions sanitàries amb la societat, des d'una mirada externa, sana i plural.

Amb aquesta visió, les aportacions dels membres del Consell Ciutadà, des de les diferents posicions, competències, i expertesa, poden servir per incorporar l'opinió del ciutadà en la presa de decisions per fomentar així actuacions de les dues organitzacions i els seus professionals amb la societat, més enllà de la relació pacient-personal sanitari i centre de salut. El Consell Ciutadà se situa en la perspectiva dels pacients i la ciutadania, línia de treball del Pla Estratègic del Projecte CIMS.


D'una banda, el Consell Ciutadà està integrat per Jaume Torramadé, alcalde de Salt; Francesc Pardo, bisbe de Girona; Jordi Fàbrega, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona; Sílvia Oliveras, i Josep M. Gómez, cap del Servei de Recursos Humans i cap del Gabinet de Planificació i Avaluació de la Universitat de Girona (UdG); Pere Cornellà president de la patronal President de PIMEC Girona; Josep Coll, membre del Fòrum empresarial Carlemany; Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat; Josep Puigbó, periodista; d'altra banda, també en formen part el doctor Vicenç Martínez Ibáñez, gerent territorial de l'ICS Girona i l'IAS, i els membres del Comitè Executiu del Projecte CIMS.