El sector pesquer gironí explica a Europa com gestiona la gamba, el lluç i el sonso

La trobada ha tingut lloc a Split (Croàcia)

La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona ha explicat durant la darrera reunió del Consell Consultiu Regional del Mediterrani (RAC MED) celebrada a Split (Croàcia), les experiències que està duent a terme, amb un resultat exitós, amb els plans de gestió de la gamba de Palamós, del lluç al Golf de Roses i del sonso. El president de la Federació, Antoni Abad, ha destacat davant els representants de la Comissió Europa i de tots els membres d’aquest comité consultiu del Mediterrà format per tots els països riberenys, que  “es tracta d’iniciatives que han sortit del propi sector pesquer”. La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona aposta per la creació de plans de gestió per tal d’aconseguir una pesca sostenible. Són mesures de protecció que el mateix sector s’auto imposa per tal de preservar les espècies i perquè hi hagi peix.  La Federació vol donar a conéixer aquestes mesures perquè poden ser un exemple a seguir per altres ports en situacions similars.

El pla de gestió de la gamba s’aplica des del 2013 sobre 22 embarcacions d’arrossegament amb port base a Palamós i regula l’activitat pesquera en 7 caladors. Té per objectiu assegurar la sostenibilitat de la pesquera de gamba vermella amb la introducció de diferents mesures per reduir l’esforç de pesca, com ara l’amplada de la mida de la malla, la reducció del número de jornades de pesca o la reducció progressiva del número d’embarcacions que s’hi dediquen.  Pel que fa al pla de gestió del Golf de Roses s’aplica amb l’objectiu de reduir les captures de lluç de petites dimensions. Les 22 embarcacions d’arrossegament que hi ha a Roses van acordar l’estiu del 2013 acotar el calador El Segon , de sis milles de llarg per tres d’amplada, perquè van comprovar que hi havia una important quantitat d’alevins de lluç que, malgrat ser legalment comercialitzables, no arribaven a la talla de primera maduresa. La confraria de Roses va subhastar durant el 2013 un 67 % més de lluç que l’any anterior, un increment que s’atribueix a les mesures de protecció. Mentre que el pla de gestió del sonso és el més recent;  s’aplica des de l’estiu passat sobre 26 embarcacions a Catalunya de les quals 12 pertanyen a confraries de les comarques de Girona i ha permès salvar una modalitat que estava en vies de desaparició.

A la reunió del RAC MED també van assistir, acompanyant al sector, el director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agriculgtura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Jordi Ciuraneta, el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Eusebi Esgleas, membres de l’Institut de Ciències del Mar i representants de l’organització no governamental  WWF ADENA .

El president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona ha demanat també durant la reunió a la Comissió Europea  que tingui en compte la pesca del Mediterrani i la seva especificitat. Des que Espanya va entrar a la UE, l’any 1986, el marc legislatiu de referència de la política pesquera és el que marca la Comissió amb la seva Política Pesquera Comuna (PPC). Però aquesta bàsicament fins ara és aplicable a l’Atlàntic. El sector pesquer  considera que  no es pot tractar de la mateixa manera la pesca industrial que es fa a l’Atlàntic ,amb grans flotes  de grans multinacionals, que la del Mediterrani que és una pesca  costera-litoral on els professionals fan, com a molt ,11 o 12 hores diàries  i on cada dia tornen a port. La Federació considera que és important posar de relleu les  especificitats de cada zona tenint en compte que “la reglamentació del sector primari cada vegada més es legisla a Europa”.

El RAC MED és un òrgan consultiu de la Comissió Europea , regulat en la Política Pesquera Comuna (PPC),  que aporta el coneixement i l’experiència dels membres en la formulació i aplicació de mesures de gestió de les pesqueries del Mediterrani. Està format per representants del sector de la pesca (confraries de pescadors i federacions, armadors, organitzacions de productors i industria de la pesca); pels vuit estats membres del Mediterrani  (Itàlia, França, l’Estat espanyol, Eslovènia, Grècia, Malta, Croàcia, i Xipre) i per altres grups amb interessos afectats per la política pesquera comuna, com ara organitzacions mediambientals, productors d'aqüicultura, consumidors, i pescadors recreatius. Les administracions pesqueres participen com a observadors actius. El RAC MED s’encarrega, entre altres, de presentar recomanacions i suggeriments sobre qüestions relacionades amb la gestió de la pesca i els aspectes socioeconòmics i de conservació de la pesca i l'aqüicultura a la Comissió i a l'Estat membre. També informa dels problemes relacionats amb la gestió i els aspectes socioeconòmics i de conservació de la pesca al Mediterrani, i contribueix, en col·laboració amb els científics, a la recollida, subministrament i anàlisi de les dades necessàries per al desenvolupament de mesures de conservació.