Els Naturalistes de Girona al·leguen contra una macrogranja de 83.500 pollastres a Solius

L'entitat creu que el projecte és "desmesurat" i "incompatible" amb l'entorn natural de la Vall de Solius

L'Associació de Naturalistes de Girona ha presentat al·legacions contra la instal·lació d'una granja de pollastres de Solius a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) que ha de permetre ampliar un 500% els metres quadrats amb tres naus per a la cria d'uns 83.500 pollastres. Actualment ja hi ha tres naus però només una està activa amb una altra activitat econòmica. Consideren que el projecte és "desmesurat" i alerten dels riscos de contaminació als aqüífers de la zona, un entorn natural com és la Vall de Solius així com de l'impacte ambiental.

És per això que demanen que s'aturi la tramitació del projecte i que es facin més estudis sobre el seu impacte en l'entorn natural on s'ha de construir. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) i la comissió d'Urbanisme de Girona ja han emès els informes favorables i l'arquitecte municipal ha emès el certificat de compatibilitat urbanística. Actualment els propietaris han de tramitar la llicència ambiental segons la qual les diferents entitats han presentat al·legacions. Es dóna el cas que la propietat ja té tres naus construïdes però només una està activa on es fa una altra activitat econòmica.

Aquest nou projecte contempla la construcció de tres naus de més de 4.200 metres quadrats cadascuna, el que suposa un creixement d'un 500% respecte del que ja hi ha construït. Des de l'ANG, el projecte és totalment "desmesurat" i "incompatible" en l'entorn natural on es troba, situat a la Vall de Solius i per això ha decidit donar suport a la Plataforma Ciutadana SALVEM SOLIUS al presentar les seves al·legacions contra el projecte, que preveu ampliar la capacitat de la granja fins als 83.500 pollastres.

La idoneïtat de la ubicació de la granja és el principal obstacle que hi veu l'entitat naturalista, que recorda els valors paisatgístics i ambientals de la vall que fan l'activitat de la granja "incompatible".

D'una banda, alerten del risc en l'equilibri ecològic de vall, una zona de connectivitat ecològica dels massissos de la Gavarres-Ardenya-Cadireres així com de l'existència d'11 habitatges, un hotel de 4 estrelles, una casa de turisme rural, una residència espiritual i un monestir cistercenc en un radi de 700 metres, que queden massa a prop d'una activitat ramadera
intensiva.

Per altra banda, adverteixen dels greus riscos de contaminació de l'aqüífer de la zona, unes aigües que ja estan afectats segons l'entitat per l'activitat de l'abocador comarcal i en particular per l'activitat ramadera intensiva d'una granja de vaques que rega els camps de la vall amb aigua de la depuradora. També adoba els camps amb fems procedents de l'abocador. Tot plegat fa que ja hi hagi "concentracions elevadíssimes de nitrats" que encara creixeran més en cas que s'autoritzi l'ampliació de la granja.

Demanen un informe específic de l'ACA

És per això que reclamen en caràcter previ a la resolució de l'expedient, que es mesurin els nivells de contaminació per nitrats dels pous de la zona així com un informe de l'ACA sobre el projecte, l'estat actual de les aigües i l'impacte de la nova activitat ramadera en relació als nivells de contaminació.

Pel que fa a l'estudi d'impacte ambiental i integració paisatgística, l'entitat també el considera insuficient en relació als efectes sobre el paisatge protegit de la Vall de Solius. Consideren que no s'ha inclòs cap anàlisi de conques visuals, ni simulacions de les naus a construir i el seu impacte en el territori, el que suposa una infracció dels articles 20, 21 i 22 i concordants del Decret 343/2006 de 19 de Setembre regulador dels Estudis d'impacte i integració paisatgística.

Finalment, l'entitat considera que també hi ha un risc greu de contaminació odorífera, el que implica la incompatibilitat de les molèsties per olors i sorolls a l'entorn de la granja projectada.

Per tot plegat, l'ANG demana que s'anul·li el projecte entenen que hi ha "irregularitats, impactes i efectes negatius" per al paisatge i l'entorn natural que no s'han tingut en compte.