L'Ajuntament de Figueres congela els impostos i les taxes per al 2015 i rebaixa un 10% l'IBI

Els ciutadans podran fer propostes sobre les ordenances fiscals per Internet

L'Ajuntament de Figueres ha congelat els impostos i les taxes per al proper exercici 2015. Entre les mesures que proposa l'equip de govern hi ha una rebaixa del 10% de l'Impost sobre Béns i Immobles (IBI) per compensar l'actualització dels valors cadastrals i, sobre aquest mateix aspecte, també inclouen una sèrie de modificacions perquè hi ha hagi més persones que es puguin beneficiar de les bonificacions per a família nombrosa.

Està previst que les ordenances fiscals per a l'any vinent s'aprovin, inicialment, durant el ple ordinari d'octubre que se celebrarà aquest dimarts. En paral·lel, han obert un procés de participació a través del web i de les xarxes socials perquè la ciutadania faci propostes.

El consistori ha modificat alguns aspectes com l'augment dels límits màxims del valor cadastral dels immobles i dels ingressos de la unitat familiar perquè hi hagi més famílies nombroses que es puguin beneficiar de la bonificació establerta per aquest grup de ciutadans.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres, Manuel Toro afirma en un comunicat que són les primeres ordenances que aproven en un context d'estabilitat pressupostària i econòmica i, per això, poden congelar els tipus d'impostos, taxes i preus públics.

Una de les novetats de les ordenances 2015 és la gratuïtat que s'estableix per a la utilització de l'Auditori dels Caputxins per a les entitats sense ànim de lucre relacionades amb les arts escèniques i inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes (REC), centres públics i col·legis.

D'altra banda, pel que fa a la taxa del cementiri, s'aprovarà una exempció per al trasllat de restes en cas de cessió de la sepultura a l'Ajuntament. En aquest supòsit, el consistori abonarà un 30% de la part proporcional de la quota en funció dels anys de la concessió que encara restin.

L'Ajuntament de Figueres ha obert un procés participatiu per elaborar les ordenances municipals 2015. Per tal que tothom que ho desitgi pugui participar en aquesta experiència, el document s'ha penjat a la web del consistori, concretament a l'apartat Hisenda Local de la secció Ajuntament. Qualsevol persona física o jurídica, associació o entitat que vulgui aportar suggeriments o modificacions ha d'enviar les seves propostes al correu electrònic hisenda@figueres.org.

Així, per primera vegada, el consistori utilitza mitjans digitals i les xarxes socials per permetre la participació pública en l'aportació d'opinions, suggeriments, propostes i al·legacions, per la seva inclusió a les ordenances. És la primera experiència de Figueres en aquesta experiència.

Durant el plenari d'aquest dimarts 7 d'octubre està previst que s'aprovin inicialment les ordenances i, a partir d'aquí, es posarà en marxa el període d'exposició pública que s'allargarà durant un mes per tal que es puguin presentar les al·legacions oportunes.