Inelfe acaba l'obra d'interconnexió de la MAT

El tram soterrat de la línia entrarà en servei a mitjans del 2015, un cop acabi el període de proves

Els treballs al tram de la interconnexió elèctrica van començar el gener del 2012 i ara, dos anys i mig després, se n'ha enllestit l'obra civil. A la pràctica, això vol dir que Inelfe ja ha aixecat les dues estacions conversores que hi ha a extrem i extrem del tram (a Santa Llogaia i a Baixàs), ha passat cable i ha recobert la rasa per on circularà la MAT, i ha enllestit la perforació del túnel dels Pirineus.

El tram de la interconnexió de la MAT discorre al llarg de 64,5 quilòmetres. D'aquests, 30 creuen l'Alt Empordà amb una rasa, 8,5 són els que passen per l'interior del túnel dels Pirineus i els 26 restants ja estan en part francesa (on la línia arriba fins a Baixàs també soterrada per rasa).

L'obra civil de les dues estacions conversores va acabar ara fa unes tres setmanes. Tant a Santa Llogaia com a Baixàs, les dues estacions tenen fins a quatre edificis. Als dos principals hi ha els mòduls de potència (que s'encarregaran de passar el corrent a altern), set transformadors de més de 250 tones cadascun i un sistema per refredar l'aire. Als dos edificis restants, més petits, s'hi han situat els sistemes de control.

Tres metres d'amplada

Pel què fa a l'obra de la rasa, els treballs a la Catalunya del Nord van acabar l'octubre de l'any passat. A l'Alt Empordà, però, han finalitzat aquest estiu. En total, la rasa de la MAT fa uns 3 metres d'amplada per 1,5 de profunditat, i al seu interior discorren dos cables paral·lels (un d'anada i l'altre de tornada).

A l'excavació hi han pres part un centenar d'operaris i s'han hagut de fer fins a 37 perforacions (22 de les quals, a la banda empordanesa) per evitar obstacles geogràfics, com ara talussos. L'obra de la rasa no es va fer seqüencial, sinó que es va anar fent per trams que després es connectaven entre ells.

Per evitar l'impacte de l'obra, l'estratègia que es va fer servir va ser la següent. S'obria un tram de rasa, s'hi col·locava formigó i els tubs per on havien de passar els cables de la MAT i, després, es tornava a recobrir tot amb terra. Només es deixaven obertes algunes càmeres (a l'Alt Empordà n'hi ha dinou) perquè després els operaris hi passessin el cable (que s'ha fabricat a França i que arribava a lloc amb unes immenses bobines de 70 tones cadascuna).

Període de proves

Ara, un cop els operaris ja han enllestit l'estesa del cable de la MAT al llarg dels 56 quilòmetres de rasa que hi ha a banda i banda dels Pirineus, Inelfe ha donat per acabada l'obra civil. Els treballs se centren ara a l'interior del túnel dels Pirineus, que passa paral·lel al del TAV, i on aquí els cables aniran enganxats a les parets.

D'aquí a pocs dies, els operaris hauran acabat de passar el cable de la MAT i també d'estendre la fibra òptica a dins del túnel. Després, el tram de la interconnexió entrarà en període de proves, que s'allargaran ben bé mig any. Quan creui els Pirineus, la MAT no només haurà passat de tenir corrent continu a altern, sinó que també se n'haurà rebaixat la tensió (dels 400 als 320 kV). Es preveu que el tram de la interconnexió entri en servei a mitjans del 2015, i dupliqui la capacitat d'intercanvi d'electricitat entre els estats espanyol i francès.