Denuncien l'Hotel Edèn Roc de Sant Feliu de Guíxols per unes obres il·legals

Ecologistes asseguren que els treballs s'han fet sense llicència

L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) ha presentat aquest dimecres una denúncia davant la Direcció General de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat i el SEPRONA perquè analitzin si unes obres realitzades per l'Hotel Edèn Roc a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) s'han fet dins el domini públic marítimo-terrestre i si disposaven de les llicències corresponents.

Gràcies a les imatges obtingudes pel seu servei de vigilància ambiental, el WhatsNAT, els ecologistes han comprovat que el passat mes de març l'hotel va realitzar unes obres d'abocament de sorra i formigonat per a fer una terrassa que van ser paralitzades per manca de llicència municipal i que finalment es van realitzar.

Els ecologistes asseguren que les obres que l'hotel va fer per a construir una nova terrassa el passat mes de març van ser aturadades per la Direcció General de Costes de la Generalitat i que el mateix Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va incoar un expedient contra l'Hotel Edèn Roc per fer aquestes obres sense la corresponent llicència. Amb tot, i segons asseguren els ecologistes, aquestes obres es van acabar fent afectant el domini públic marítimo-terrestre. 

A més, l'ANG aporta proves gràfiques que demostren que, a banda de la terrassa, l'hotel ha construit una rampa de formigó que arriba fins l'aigua i per la que creuen tampoc tenien la corresponent llicència. 

Per totes aquestes raons, l'entitat ecologista ha sol·licitat per mitjà d'una denúncia al SEPRONA i a la Direcció General de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat, que analitzin si les obres realitzades es troben dins el domini públic marítimo-terrestre, i si és el cas, si s'han realitzat amb les llicencies corresponents.

En la denúncia presentada, els ecologistes sol·liciten que si s'han realitzat de forma il·legal s'aturin, s'estableixi una sanció d'acord amb els articles 90 a) i b) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i finalment, que es restitueixi el pas del vial d'accés que discorre entre la servitud de trànsit i la servitud de protecció.