La majoria d'adolescents de l'hospital de dia del Santa Caterina tenen trastorns alimentaris

La xifra assoleix el 43% del total

L'hospital de dia d'adolescents del Santa Caterina de Salt ha detectat en els últims cinc anys una tendència a l'alça d'un perfil de pacient més jove. Si el 2009 predominaven els usuaris de la franja d'edat d'entre 16 i 18 anys, actualment ha augmentat la demanda assistencial de jove de 12 a 15 anys. Tot i el canvi del perfil, la tipologia de trastorn es manté.

La majoria, el 43%, pateixen trastorns alimentaris mentre que un 21% tenen trastorns psicòtics i d'espectre autista i un 36% trastorns neuròtics greus i de comportament. La psicòloga coordinadora del centre, Glòria Trafach, també assenyala un repunt de patologies conductuals i de comportament pertorbador en els darrers tres anys.

Pel que al perfil dels usuaris segons sexe, es manté la proporció majoritària de noies (60%). "Probablement com a conseqüència de disposar d'un programa específic dirigit al tractament dels trastorns de conducta alimentària, que té més incidència en el sexe femení amb proporcions de 9 a 1", segons ha explicat la responsable de l'hospital de dia.


Del conjunt de pacients són majoritaris (més del 50%) els procedents del Gironès, Pla de l'Estany i Baix Empordà. El centre, dirigit a nois i noies de 12 a 18 anys, és un equipament assistencial d'hospitalització parcial creat l'any 1999 com a dispositiu comunitari de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions per al tractament de trastorns mentals que requereixen d'una atenció ambulatòria intensiva.

L'hospital, amb seu al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt disposa de 25 places. L'any passat va atendre un total 58 adolescents, dels quals 41 van ser ingressos nous. El 80% dels adolescents tenien entre 12 i 15 anys, i del conjunt, prop del 50% (25 casos) patien un trastorn de la conducta alimentària.

L'estada mitjana, segons dades de 2013, és de 175 dies. Els usuaris, amb una simptomatologia activa que els impedeix portar una vida normalitzada, combinen tot sovint l'assistència al centre amb l'assistència a l'institut per no perdre, sempre que sigui possible, la continuïtat de la seva formació acadèmica o prelaboral.

L'hospital de dia d'adolescents és atès per un equip multidisciplinar de professionals que combinen l'abordatge terapèutic individual, grupal i familiar, utilitzant diferents modalitats i estratègies terapèutiques. Algunes de les actuacions es duen a terme a la comunitat com ara la realització del taller de ceràmica realitzat amb la col·laboració de l'Escola de Belles Arts de Salt, a iniciativa de l'artista i ceramista Carlets. Fruit d'aquest taller es pot veure fins el 2 d'octubre a l'hospital Santa Caterina una mostra dels treballs elaborats.