'La Caixa' proposa als treballadors de Caixa Girona equiparar les condicions laborals d'aqui 5 anys

Els serveis centras de l'entitat gironina, amb 210 treballadors, tancaran

En la primera trobada entre sindicats i entitat –'la Caixa lidera les negociacions- l'entitat ha posat sobre la taula les condicions que ofereix als treballadors a resultes del procés de fusió amb Caixa Girona. Segons ha explicat el representant sindical de CCOO a Caixa Girona, Joan Cuenca, durant la trobada els han ofert equiparació de condicions salarials amb els treballadors de la caixa barcelonina però a un termini de cinc anys. Una postura que els sindicats amb representació a les dues caixes (CCOO, SECPB, UGT i FEC i SIB) no donen per bona. UGT, per la seva banda, també ha demanat que l'equiparació es faci tenint en compte l'antiguitat a Caixa Girona 'a tots els efectes'.

'Ha estat una primera presentació i està bastant allunyada de les nostres pretensions', ha indicat Cuenca que assegura que 'era previsible' però que hi haurà més trobades bilaterals per acostar posicions.

D'altra banda, Cuenca ha explicat que es preveu prejubilar 130 treballadors de Caixa Girona que estan entre els 55 i els 60 anys. Els sindicats proposen que se'ls segueixi pagant un 80% del sou brut anual fins que arribin a l'edat de jubilació, els 65 anys. 'la Caixa' també proposa aquest tant per cent però el limita en el temps i només preveu pagar el sou als empleats prejubilats un màxim de sis o set anys. 'Aquest tema no està tancat', ha afirmat Cuenca. 'Som conscient que la plantilla resultant de la fusió a Girona està saturada perquè no s'aplicaran mesures traumàtiques', ha reconegut el representant de CCOO que assegura que el compromís de prejubilacions 'no és suficient'.

Volen mobilitats reduïdes

Pel que fa a la possible mobilitat dels treballadors que hagin de canviar d'oficina, els sindicats defensen que només es faci en casos 'molt justificats'. Segons ha explica Cuenca, el conveni laboral de Caixa Girona regula la mobilitat en un radi de 25 quilòmetres des del centre on cada empleat està adscrit. Per aquells desplaçaments de més de 25 quilòmetres s'estableix una compensació econòmica. 'La mobilitat hauria de ser limitada al radi dels quilòmetres que contempla el conveni', ha demanat Cuenca.

La proposta de l'entitat es troba lluny d'això. Segons ha afirmat la UGT, 'la Caixa' preveu compensar desplaçament a més de 100 quilòmetres del centre adscrit. 'Nosaltres creiem que hi ha d'haver cabuda per a tots els treballadors en un radi de 25 quilòmetres', ha afirmat per la seva banda el representant de CCOO.

D'altra banda, Cuenca també ha manifestat que 'la Caixa' 'dóna per fet' que els serveis centrals de Caixa Girona, situats al carrer de la Creu i on hi treballen 210 persones, es tancaran. La plantilla resultant passaria a treballar a la xarxa d'oficines o als serveis centrals de 'la Caixa' a Barcelona.

Caixa Girona té actualment una plantilla entorn les 1.100 persones a Catalunya, de les quals entre 600 i 700 treballen a la demarcació de Girona. En aquestes comarques, la plantilla de 'la Caixa' és lleugerament superior amb uns 740 empleats a les oficines gironines. 'la Caixa' compta amb una plantilla total de més de 25.000 treballadors a tot l'Estat.