El 50,7% dels catalans té el castellà com a llengua habitual i un 36,3%, el català

El Departament de Cultura i l'Idescat presenten l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

El 31% de la població catalana tenia l'any 2013 el català com a llengua inicial i el 55,1%, el castellà i pel que fa la llengua habitual, un 36,3% tenia el català com a llengua habitual i un 50,7% el castellà. Aquestes són algunes de les dades que s'han donat a conèixer aquest divendres de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de l'any 2013. Segons l'enquesta, el 46% va dir que tenia el català com a llengua habitual el 2003; el 2008 la xifra va baixar al 35,6% i el 2013 es va situar en el 36,3%. Així mateix, el 94,3% va respondre l'any 2013 que entenia el català, un 80,4% que el parlava, un 82,4% que el llegia i un 60,4% que l'escrivia.

El Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) han realitzat l'Enquesta, que permet obtenir informació sobre l'ús social de la llengua catalana. Per a la seva elaboració s'han fet gairebé 7.500 entrevistes. L'enquesta es realitza cada cinc anys i es va començar a fer l'any 2003. L'àmbit geogràfic el constitueix tot el territori de Catalunya amb significació estadística per als vuit àmbits territorials vigents en el moment del treball de camp, a més de Barcelona ciutat, que està pendent de publicar, i la comarca de la Val d'Aran.