Una sentència obliga Catalunya Banc a retornar 6.000 euros a un veí de Figueres

També li anul·la la clàusula sòl d'una hipoteca

Nova sentència contra pràctiques abusives dels bancs. El Jutjat Mercantil de Girona ha anul·lat la clàusula sòl d'una hipoteca i obliga Catalunya Banc a retornar 6.000 euros a un veí de Figueres.

L'afectat va començar a pagar hipoteca el 2007, però quan els tipus d'interès van abaixar-se, ell va veure com la quota no se li movia. La sentència segueix la línia d'altres que ja ha dictat el mercantil: no només anul·la la clàusula, sinó que obliga els bancs a restituir les quantitats cobrades de més. La resolució dóna ales a Ausbanc, l'associació que defensa els afectats. L'entitat anima els ciutadans a denunciar i calcula que hi ha unes 400 demandes contra clàusules sòl entrades al mercantil de Girona.

Segons recull la sentència, el veí de Figueres va començar a pagar les quotes de la hipoteca a principis del 2007. L'abril d'aquell any, l'afectat va comprar una propietat i va subrogar la hipoteca que hi havia anteriorment, atorgada per Catalunya Banc.

A l'hora de signar el contracte, però, ningú de l'entitat li va explicar que la hipoteca tenia una clàusula sòl. A la lletra petita, s'establia que fos quin fos l'interès del mercat, l'afectat sempre pagaria el 3,25%. Per això, quan més endavant el BCE va abaixar els tipus, l'home va veure com la seva quota es mantenia invariable.

El veí de Figueres va recórrer a Ausbanc, el seu cas va anar a parar als jutjats i ara, el mercantil de Girona li ha donat la raó. La sentència, de la qual ha estat ponent el jutge Víctor Heredia, no només anul·la la clàusula sòl de la hipoteca per abusiva. També obliga Catalunya Banc a retornar tots els diners cobrats de més. En total, uns 6.000 euros.

Aquesta és la tercera sentència -almenys, que s'ha donat a conèixer- on el Jutjat Mercantil de Girona sempre segueix la mateixa doctrina. Les dues anteriors van ser contra Caixa Penedès i el BBVA, i aquí les quantitats que els bancs havien de retornar per aquestes pràctiques abusives ascendien, respectivament, a 10.000 i 9.000 euros.

Un pas més

Normalment, a l'hora d'anul·lar les clàusules sòl, els jutjats prenen com a referència una sentència del Tribunal Suprem (TS) del maig de l'any passat. L'alt tribunal, en una resolució col·lectiva, va deixar sense efecte les clàusules sòl aplicades per tres bancs, però no va establir l'obligació que les entitats haguessin de retornar les quantitats percebudes.

Per tant, decidir aquest darrer punt queda en mans dels jutges. L'advocada d'Ausbanc, Cristina Muntañola, destaca que el titular del Mercantil de Girona ha fet aquest pas, com així es recull a les diferents sentències, i per això anima els afectats del territori a denunciar els bancs si es troben que les seves hipoteques tenen clàusules sòl.

L'entitat calcula que, ara mateix, arreu de la demarcació s'han interposat unes 400 demandes per aquesta pràctica abusiva davant el Mercantil de Girona, que com que és l'únic a la demarcació, les centralitza totes. "La transcendència de les sentències d'aquest jutjat mercantil és important, perquè a les comarques gironines hi deu haver milers de persones afectades per clàusules sòl; i ara, tenen l'oportunitat que se'ls retornin els diners", indica Muntañola.

L'advocada creu que, fins ara, moltes famílies que es troben amb aquesta clàusula a la hipoteca no han anat als jutjats "per desconeixement o per por". Per això, la lletrada d'Ausbanc les anima a fer el pas, subratllant que "en la majoria de casos estem parlant que s'han de pagar de més entre 150 o 200 euros al mes; i això és important per a una economia familiar".